گروه وکلای راهیان عدالت

زیرا وکالت اعطایی که به صورت شرط ضمن عقد آمده، جزیی از اجزای عقد محسوب میگردد و در نتیجه تا زمانی که عقد اصلی به اعتبار خود باقی است تغییر شرایط از طرف هر یک از طرفین بدون رضایت دیگری مورد قبول نیست. در این میان دیوان عدالت اداری با اعلام نسخ آیین نامه اجرایی سال 1334 و معتبر دانستن آیین نامه اجرایی سال 1388، موجب گردید تا امید قوه قضائیه به امکان اصلاح، بیش از پیش افزایش یابد. در پی انجام موفقیتآمیز ارسال کدهای ژنتیکی از طریق ریزتراشه به سلولهای پوست، دانشمندان اعلام کردند تا ۱۰۰ سال آینده امکان ظهور دورگههای انسان و روبات وجود داشته و رباتهای دارای رحم مصنوعی وظایف بارداری را بر عهده خواهند گرفت. در پی این عملیات موفقیتآمیز، دکتر دیوید لوی اعلام کرد: «باید اعتراف کنم که با انجام موفقیتآمیز این پروژه، به طور ناگهانی افقهای جدیدی در زمینه امکان دستکاری کدهای ژنتیکی و تغییر سلولهای پوست انسان به سلولهای جنسی به وجود آمده است که در آینده علمی بشریت نقش مهمی ایفا خواهد کرد. در ایالات متحده آمریکا است که طی آن موفق شدند؛ با بهرهگیری از نانوتکنولوژی، کدهای ژنتیکی را از طریق یک ریزتراشه به سلولهای پوست وارد کنند. بنابراین و برای استفاده از چنین خدماتی و به صورت آنلاین، باید در ابتدا به سامانهها و سایتهای مربوط به این گونه امور حقوقی، وارد شوید و سپس با مشاهده رزومه و سوابق کاری وکلای حاضر در این سایت و پس از بررسی تجارب و پروندههای موفق آنها به انتخاب یک وکیل آنلاین چت رایگان دست بزنید و از این طریق در هزینه و وقت خود نیز صرفه جویی به عمل آورید.

دلایل انتخاب وکیل به عنوان وکالت تضمینی توسط مراجعین چه مواردی را شامل می شود؟ در این بخش به بررسی مفهوم شناسی واژه نکاح وآنچه که مرادمان از واژه نکاح است می پردازیم. ، به رباتهایی گفته میشود که از لحاظ خصوصیتهای ظاهری بسیار به انسانها شبیه هستند و اینگونه رباتها در محیطهای انسانی و با ابزار ساخته شده توسط انسان، میتوانند تعامل داشته باشند، برای مثال جسمی را بردارند یا در محیط کار، راه بروند و در حالت کلی، رباتهای انساننما از نظر ظاهری شبیه انسان و دارای سر و دو پا و دودست هستند و در برخی از موارد هم اینگونه رباتها علاوه بر موارد فوق دارای صورت، چشم و لب هم میباشند و گاهاً از آنقدر کیفیت بالایی در آن به کار بردهاند که از دور یا حتی نزدیک با انسان بیتفاوت میباشد. تا سال ۱۹۷۹ دانشمندان اعتقاد داشتند تولیدمثل و تولد انسان تنها از طریق روابط طبیعی بین انسانها امکانپذیر است ولی در این سال با استفاده از نخستین رحم مصنوعی، کودکی متولد شد که این فرضیات را تغییر داد و پس از آن، این علم با سرعت زیادی پیشرفت کرده و امروزه شاهد انجام لقاح مصنوعی در محیط آزمایشگاه و رشد جنین در فضای مخصوص و مشابه رحم مادر هستیم.

به گزارش ایسنا، «سینا پرس» نوشت: یکی از دانشمندان و پژوهشگران پیشرو در زمینه علوم روباتیک و هوش مصنوعی، پیشبینی کرد که انسانها و روباتها در قرن آینده با یکدیگر ازدواج کرده و شاهد حضور دورگههای انسان و روبات در جهان خواهیم بود. همچنین نکاح با توجه به وجه آبرو و فرزندانی که به وجود می آید و این فرزندان آینده دین قرار می گیرند مورد توجه ادیان مختلف از جمله اسلام و به تبع آن فقه شیعه قرار گرفته است؛ با توجه به همین بعد اسلام برای خانواده و نگاه اسلام و تغییراتی که بشر در زندگی خویش با هوش مصنوعی وربات شکل دادند نگارندگان را به این موضوع وا داشت که به واکاوی نکاح با ربات انسان نما درفقه امامیه بپردازند؛ به همین خاطر نگارندگان با توجه به اینکه این موضوع از آن دسته موضوعاتی می باشد که تا به حال در هیچ مجمع علمی مورد بحث قرار نگرفته است به این موضوع پرداختند تا این خلأ را پر نمایند. در مواردی که پرونده مربوط به اداره هایی چون اداره ثبت اسناد و املاک می شود نیز وکیل باید مدارک لازم برای ارائه دادن را داشته باشد تا به این روش بتواند حق و حقوق موکل خود را به طور کامل اخذ کند و مشکلی در این مورد نداشته باشد.

وکالت تام الاختیار: در این نوع وکالت، وکیل جهت اجرای هر یک از امور مشخص شده به وی، نیاز به اجازه موکل ندارد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف واقع و حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم میداند، به قاضی اعلام کنند. یعنی در وکالتنامه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد، شرط شده باشد. نگارندگان با جستوجوهای فراوان در منابع داخلی وخارجی به کتاب یا پایان نامه یا پژوهشی دراین باره در منابع خارجی وداخلی به این موضوع نپرداختندو اینکه درهیچ مجمع علمی وکرسی علمی دراین باره بحثی نکردند. هر چند اقسام دیگری از نیابت که ذیل موضوع قانون تجارت به آنها اشاره رفته است وجود دارد لکن به سبب آنکه با مفهوم وکالت در معنای اعم وجوه اشتراک بالایی داشته و عام و خاص مطق محسوب می شوند و لذا اصولا ذیل مبحث وکالت می توان آنها را لحاظ نمود از آوردن آنها در تقسیم نیابت خودداری کردیم. ماده 633 قانون مدنی هم مؤید این موضوع است. ماده ۱۰۴۱. عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است؛ به اذن ولی بهشرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح که باتوجهبه سن بلوغ و سنی که در قانون در نظر گرفته شده است؛ متوجه میشویم که این سنی که در نظر گرفته شده است؛ در قانون هم به تبعیت از فقه امامیه ذکر گردیده است که باتوجهبه این قانون و ادله ذکرشده به این میرسیم که فرد باید دارای حداقل بلوغ که بلوغ شرعی است را در نظر بگیریم که برای متعاقدین عقد نکاح را جاری بسازیم.