وکالت و وظیفه وکیل چیست؟

وکالت : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امر و یا اموری نایب خود می نماید ، در دادسراها و دادگاهها پیگیری پرونده و دفاع ، توسط خود شخص و یا توسط وکیل دادگستری و به وکالت از طرف موکل انجام می شود و اعطای وکالت ممکن است به یکی از طرق ذیل صورت گیرد . 2. وکیل دادگستری فردی را می گویند که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانن های وکلای دادگستری از سوی افراد حقیقی و یا حقوقی دفاع از حقوق موکل و جواب دادن به ادعاها و علل و ارارئه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک قبول می کند. قانون اساسی نیزانتخاب وکیل را به عنوان حق طرفین در همه دادگاه ها ،مورد تایید قرارداده است. تبصره 1 ـ وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاهجنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. ما با رصد مداوم بازار ارائه خدمات وکالت حقوقی و کیفری و با درک درد ها و نیازهای دادجویان و دادگران، اقدام به شناسایی پرونده های پرکاربرد نظام قضائی و ایجاد صفحه اختصاصی برای هر یک نموده ایم و به شما این امکان را می دهیم تا با انتخاب موضوع پرونده حقوقی یا کیفری خود، از حدود قیمت خدمات وکیل پایه یک دادگستری و حتی کارآموزان وکالت در پرونده مورد نظرتون اطلاع حاصل فرمایید و با مقایسه نرخ دریافتی وکلا، وکیل مورد نظر خود را با پرداخت مبلغی منصفانه پیدا نمایید.

یکی از تامینات شاغلین شغل قضاوت این است که تعقیب کیفری قضات منوط به تعلیق آن ها از شغل قضا است. وکالت نامه ها از جهت حدود اختیارات به دو دسته مقید و مطلق تقسیم بندی میشوند. تبصره ـ وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشانکافی برای درجات سهگانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلحیا نزد مامورین صلح و حوزههای معین بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغولوکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده میشوند. استحکام عقد مشروط از حیث جواز , لزوم مبنای اعتبار و استحکام شرط ضمن آن است به عبارت دیگر اعتبار و استحکام شرط ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با لزوم و جواز عقد دارد اگر عقد مشروط عقد لازم می باشد شرط ضمن آن به تبع عقد و تا زمانی که عقد معتبر است و با اقاله یا خیار بر هم نخورد باقی می ماند و برای مشروط علیه ایجاد الزام می کند اما اگر عقود اصلی عقد جایزی باشد شرط ضمن آن نمی تواند بیش از آن دوام بیاورد زیرا هر یک از طرفین هر وقت که بخواهد می تواند عقد جایز را فسخ ( ماده 186ق .

وکالت بلاعزل، به این معنی نیست که خریدار هر زمان که بخواهد میتواند سند را به نام خودش بزند. صاحب جواهر در مورد وکالت در ضمن عقد رهن و وکالت بلاعزل معتقد است که وکالت مرتهن در فروش عین رهینه که در ضمن عقد درج میگردد یک نوع وکالت تبعی محسوب میشود که در آن، اصل، داشتن اختیار در فروش از طرف بایع است و این معنی غیر نفس وکالت است، لذا این اختیار با موت مرتهن به ورثه او منتقل میگردد. اگر وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که خود او یا توسط وکیل جدید باید محاکمه را پیگیری کند و محاکمه تا زمان مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید از جانب او حداکثر به مدت یک ماه متوقف میشود. رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: در این روزها صحبت از آئیننامه ۱۴۰۰ قوه قضائیه است و از طریق این آئیننامه تلاش میشود در امور صنفی وکلا که در اختیار کانونها است، دخالت شود؛ موضوعی که جامعه وکالت را دچار التهاب کرده تبدیل شدن این نظارت با چند ماده به معنای دخالت است و مهمترین خطر این موارد که مورد اعتراض کانونها است، سلب آرامش و امنیت شغلی از وکلا است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، ادامه داد: اعتقاد بر این است که نهادی باید وکیل مستقل را تربیت کند و به موجب قانون معتبر در بیش از نیمقرن گذشته تاکنون کانونهای وکلا به عنوان متولیان امر وکالت به تربیت وکیل اقدام کردند. وکیل اول نمی تواند به وکیل دوم بیش از آنچه خودش در قرارداد وکالت ، اجازه رسیدگی دارد ، وکالت دهد . در صورتی که علیرغم عدم توافق در این باره باز هم وکیل برای انجام موضوع قرارداد به دیگری وکالت دهد ، در صورتی که به موکل خسارتی وارد شود ، هم وکیل اول و هم وکیل دوم در برابر موکل مسئول خواهند بود و موکل می تواند برای دریافت خسارت خود به هر دوی آنها مراجعه کند . البته وکالت موارد دیگری هم دارد مثل زمانی که یک نفر برای فروش خانه و دخالت در امور مالی اش وکالت می دهد که این فرد می تواند وکیل هم نباشد . در صورتی که وکیل و موکل درباره حق توکیل با هم توافق نکرده باشند وکیل نمی تواند به دیگری وکالت دهد . به این کار وکالت در وکالت یا حق توکیل می گویند . وکالت بلاعزل صرفا به منزله نمایندگی از طرف موکل به وکیل در انجام مورد وکالت دارد؛ و به منزله انتقال مورد وکالت نیست و هیچ کس نمی تواند با وکالت بلاعزل ادعای مالکیت کند مگر اینکه طبق عقودی مثل بیع یا صلح یا هبه به آن منتقل شده باشد.