وکالت و انواع وکالت

قدم به قدم تا آزمون وکالت؟ در ادامه ی همین ماده، برخی اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح گردد تا وکیل اختیار و مسئولیت انجام آن ها را داشته باشد. به همین دلیل ابتدا باید بررسی کرد که مطابق قانون، مسئولیت تدوین و تصویب آیین نامه بر عهده کدام نهاد است. در عمل غالباً وکالت بلاعزل در مواردی که مورد وکالت جزئی است داده می شود و کمتر کسی حاضر می شود که دیگری بطور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باش زیرا اگر چه با اعطا نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی شود اما تفویض نیابت لاعزل برای موکل نگران کننده و مسئولیت آفرین است چه بطور غیر مستقیم یا بطور ضمنی موجب سلب حق اجرای بعض از حقوق مدنی است و مخالف با قاعده ای است که در ماده 959ق . پیدا کردن وکیل برای یک ایرانی میقیم خارج از کشور از طریق جستجوی اینترنتی ، بسیار آسان می باشد منتها اطمینان از خوب بودن وکیل نیازمند توجه و صرف وقت از جانب شما می باشد که با توجه به معیارهایی مانند تخصص، پایه ی وکالت، سوابق، دانش کافی و بروز، جدیت در حرفه و توانایی های دیگر او می توانید گزینه ی مناسبی را انتخاب نمایید.

دلیلی هم که برای این مورد وجود دارد این است که این وکیل نیست که رأی را صادر می کند و وکیل تنها کارها را از لحاظ حقوقی و قانونی انجام می دهد و نتیجه پرونده از طریق مراجعی که در این زمینه تخصص کافی را دارند و ارگان های مربوطه چون دادگاه ها و دیوان عالی کشور و… که بموجب این وکالتنامه مالکیت موکل احراز و افراز و تفکیکی و تقسیم باقیمانده پلاک و تشکیل پرونده در امور ثبتی و اقدامات لازم جهت صدور سند مالکیت مفروز و مجزا شده در باقیمانده پلاک با نظر وکیل دارای اختیارات تامه و مطلق ، تهیه و تصویب نقشه ها و گواهی امضاء در دفترخانه و ایجاد بنا طبق پروانه و اخذ مصالح ساختمانی مورد نیاز از تعاونیها و فروشگاههای دولتی و خصوصی و بمصرف رسانیدن در ملک مرقوم، شرکت در جلسات کمیسیون های شهرداری و زمین شهری و کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی و قبول یا رد یا اعتراض به آراء صادره ، همچنین طرح دعوی نسبت به پلاک فوق و هر نوع دعوی دیگر که خواسته باشد در هرکدام از دادگاه های عمومی یا انقلاب، بازرسی کل کشور، دیوانعدالت اداری، دیوان عالی کشور و هر مرجع قضایی دیگر علیه هرشخص حقیقی یا حقوقی و ادارات و حضور در کلیه جلسات دادگاه ها و قبول یا رد احکام صادره و درخواست تجدید نظر، پژوهش و فرجام و تعقیب پرونده ها من البدو الی الختم و صلح و سازش با آنها و در صورت لزوم تعیین و انتخاب وکیل، حکم، داور و کارشناس طبق مقررات، تقاضای توقیف اموال و اشخاص، ارجاع امر به داوری و در صورت لزوم حکم قلع و قمع و درخواست اجرای احکام صادره و وصول خسارات با مراجعه به اجرای احکام دادگاهها و نیروی انتظامی و همچنین مراجعه به اجرای اداره ثبت مربوطه و تقاضای صدور اجراییه و پیگیری پرونده اجرایی تا آخرین مرحله پس از تهیه و تحصیل کلیه مفاصاحساب ها، مجوزها، گواهیها به پلاک ثبتی مورد وکالت و قراردادها، اعزام مهندس به محل، پرداخت هزینه تفکیک، امضاء ذیل صورتمجلس تفکیکی و موافقت با کسر مساحت و در افراز، مراجعه به کلیه دادگاه ها و تقاضای افراز ملک مرقوم و حضور در جلسات دادگاه ها و تعقیب پرونده ها تا حصول نتیجه نهایی و دادن تعهدات و قبول شرایط و امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر رسمی و رسیدها و تعهدات و صورتجلسات و درخواست ها و غیره با توضیح باینکه اقدام وکیل به نفس وکالت موجب سلب اختیار ایشان و یا ابطال اصل وکالت و مانع تکرار آن نخواهد بود و بطور کلی هر عمل و اقدامی که برای انجام موضوع وکالت فوق لازم شود وکیل در حدود قوانین جاریه مملکتی حق اقدام به تمام آنها را خواهد داشت.

قهرمانیفر ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز از سال ۱۳۷۶ قانونی در مجلس شورای اسلامی وضع شد مبنی بر اینکه در هر استان که تعداد وکلا به ۶۰ نفر برسد کانون وکلا میتواند. با این توصیف ، وقتی در مواد متعددی از آئین نامه به شرح پیش گفته، نقض قانون صورت گرفته و این مواد بر خلاف اصول قانون اساسی و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوّب 1333 تصویب گردیده است، چگونه می توان از کانون های وکلای دادگستری به عنوان «متولیان حق دفاع مستقل» و یکی از «ارکان تحقّق دادرسی عادلانه»، انتظار داشت به آئین نامه تمکین نمایند؟ در آستانه اسفندماه سال 1398 نامهای از معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون وکلا ارسال شد با این مفهوم که قوه قضاییه قصد اصلاح آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را دارد. روز اعلام نتایج، همراه خواهر و برادرهایم همگی در خانه مادرم جمع شده بودیم پسرم هم یک ماه بود که به دنیا آمده بود، وقتی وارد سایت شدم و نتیجه را دیدم خیلی خوشحال شدم. مشکل بزرگ من این بود که تمرکز کافی نداشتم، حتما باید به اتاقی خلوت می رفتم و در را می بستم و نه با شنیدن صدای موسیقی و نه جلوی تلویزیون اصلا نمی توانستم درس بخوانم.

تعدی یا تفریط وکیل حقوقی نیز به نوبه ی خود می تواند در صورتی که موجب ورود خسارت به موکل گردد، موجب ضمان وکیل باشد. وکیلی که قصد دارد وکالت تضمینی را بر عهده بگیرد می تواند در زمینه های مختلفی به موکل خود کمک کند و از طریق وکالت تضمینی به طور کامل ضمانت کند که پرونده را به درستی پیش می برد. وکیل ملکی : خیلی از افرادی که در اطراف ما زندگی می کنند به نحوی با ملک و املاک سرو کار دارند. یک روز یکی از دوستان صمیمی ام که خودش هم دانشجوی حقوق بود و می دانست من خیلی دلم می خواهد درسم را ادامه بدهم رو به من کرد و گفت: همه بچه ها دارند از این جی۵ استفاده می کنند خیلی هم راضی هستند. قهرمانیفر اضافه کرد: معضلی که پیش روی ما وجود دارد عدم استفاده مردم از وکیل است با وجود اینکه عدم استفاده از وکیل مانند بدون سلاح شرکت کردن در جنگ است؛ قضات هم چون حق مشاوره ندارند همیشه از این موضوع رنج میبرند. و در این گونه موارد که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شود و موضوع آن متعلق حق وکیل قرار می گیرد ( مثل فروش عین مرهونه ) با فوت وکیل وکالت منفسخ نمی شود اگرچه شرط نشده باشد .