وکالت در مقام بیع

۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. وی با بیان اینکه نهاد کانون وکالت طی دهه های گذشته روزگار پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته، اعلام کرد: ما حرفه و استقلال خود را سیاسی نمی دانیم، اما این روزها اتفاقاتی می افتد که گویا در حال رجعت به سال ۱۳۱۵ و ماقبل آن هستیم. انقلاب در امر وکالت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می باشد در 5 اسفند سال 1333 (1333/12/5) با 26 ماده از تصویب نهایی گذشته و در آذر 1334 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری با 89 ماده به تصویب رسید.تصویب این قوانین توسط وکلای حق خواه و تشنه عدالت صورت گرفت و چهره وکالت را در ایران دگرگون ساخت و به حرفهوکالت ارزش و بهایی که در سایر کشورهای مترقی و متمدن از آن برخوردار بودند داد.آیین نامه تعرفه حق الوکاله، هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 به آخرین موضوع یعنی، چگونگی دریافت حقالوکاله و اختلاف بین موکل و وکیل پایان بخشید و ارزش واقعی کار وکلا را با معیار قانونی روشن ساخت و این آیین نامه با 17ماده کماکان حاکم بر چگونگی دریافت حق الوکاله می باشد. بدین ترتیب با صدور این رأی و ابطال بخش نامه سازمان ثبت اسناد، ثبت چنین وکالت نامه هایی ادامه و گسترش پیدا نمود.

شما به عنوان وکیل میتوانید در بخش خصوصی میتوانید خدمات حقوقی وکالت از پروندهای وکیل کیفری، حقوقی ، خانواده را ارائه دهید. یک وکیل باید رازدار باشد: از آنجا که وکلا اطلاعات شخصی و خصوصی بسیاری در رابطه با موکلانشان در اختیار دارند، بنابراین باید رازداران خوبی برای موکل باشند. ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود. معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود. این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ وکالت موقعی صحیح واقع میشود که به طور منجز واقع شود. بهطور مثال مینویسند «وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنین امور دیگر را نیز مشخص مینمایند، ولی در بعضی از وکالتنامههای دستنویس عبارت ذیل ذکر میشود: «فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش میآید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر.

بنابراین می توان گفت که تعقیب کیفری وکیل دادگستری به اتهام جرمی که در موضع دفاع مرتکب شده است، مستلزم تعلیق وکیل توسط کانون وکلای دادگستری است و ابتدائاً نمی توان وکیل را جلب و دستگیر نمود. این دو نهاد تفاوت های بسیار دارند لکن به لحاظ سابقه تاسیس و اعتبار کاری و استقلال کاری، کانون وکلای دادگستری پیشتاز است. از ویژگی های بارز وکیل ملکی مسئولیت پذیر بودن و توجه به جزئیات است . هر چند قاعده کلی این است که وکالت با فوت موکل پایان مییابد ولی در وکالت هایی که جایگزین بیع یا انتقال هستند با توجه به این که قصد واقعی طرفین انتقال است و موکل ضمن این وکالت ها تعهد به انتقال مورد معامله میکند و به تبع آن وکیل دارای حق میشود لذا به اعتبار حقی که برای وی ایجاد شده است میتوان گفت حق و تکلیف از بین نمیرود بلکه انتقال مییابد، چرا که این نوع وکالت ها در ارتباط با یک قرارداد دو جانبه یا تضمین انجام تعهدات موکل بوده و وی حق برکنار کردن وکیل را از خود ساقط نموده است.

مسئولیت مدنی مسئولیتی است که از بی احتیاطی و تقصیر ناشی می شود و ضرر به بار می آورد. 2- فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع. با اینکه وکالت بلاعزل دربیشتر موارد گره های حقوقی پاره ای از اشخاص را می گشاید و استفاده های به جا و مناسب از آن، به پیروی از قانون مدنی (ماده 679) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخی از موارد بعضی از فرصت طلبها سواستفاده هایی از آن کرده اند گرفتاری ها اغلب ناشی از عدم توجه کافی به مفاد قانون و برداشت ها و تفسیرهای شخصی است لیکن گاهی با علم و آگاهی از آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده می شود عملا ممکن است موکل یا وکیل پشیمان شده یا یکی از آنان پیش از انجام مورد وکالت بمیرد یا موکل بدون در نظر گرفتن وکالت و برخلاف انتظار وکیل اقدام به انتقال یا فروش مورد وکالت بکند. بنابراین در خصوص وکیل حقوقی اصل بر عدم اختیار او است مگر موضوعاتی که در قرارداد ذکر گردیده است.