وکالت در مراجع دادگستری

وکالت شغلی است که استعداد و قابلیت درآمد زائی بالایی دارد در حالی که اکثر شغل ها هر چقدر هم که طرف زرنگ باشد قابلیت بیشتر از یک حد مشخصی را برای درآمد زائی ندارد. وکالت عقد جایز است ازاینرو هر یک از طرفین میتواند آن را فسخ نماید ولی اگر از ناحیه ٔ موکل باشد اقدامات وکیل تا وقتی که خبر فسخ به او نرسیده معتبر است . حا اگر وکالت که یک عقد جایز است , ضمن عقد جایزی قرار داده شود و به صورت شرط ضمن عقد درآید تا هنگامی که عقد جایز مشروط فسخ نشده است وکالت نیز باقی می ماند و قابل فسخ نمی باشد اما چون عقد جایز را به راحتی می توان و فسخ نمود از این طریق یعنی فسخ عقد مشروط عقد وکالت نیز به حالت اولیه خویش بر می گردد و قابل فسخ می شود ناگفته نماند که عقود جایز نیز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و برای متعهد ایجاد الزام می کنند و متعهد عقد جایز نمی تواند پیش از فسخ عقد جایز , وکالت را فسخ بکند بلکه ناگزیر است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آنگاه به فسخ عقد وکالت مبادرت کند و نمی تواند عقد جایز را نگاه دارد و شرط را فسخ کند .

ما با رصد مداوم بازار ارائه خدمات وکالت حقوقی و کیفری و با درک درد ها و نیازهای دادجویان و دادگران، اقدام به شناسایی پرونده های پرکاربرد نظام قضائی و ایجاد صفحه اختصاصی برای هر یک نموده ایم و به شما این امکان را می دهیم تا با انتخاب موضوع پرونده حقوقی یا کیفری خود، از حدود قیمت خدمات وکیل پایه یک دادگستری و حتی کارآموزان وکالت در پرونده مورد نظرتون اطلاع حاصل فرمایید و با مقایسه نرخ دریافتی وکلا، وکیل مورد نظر خود را با پرداخت مبلغی منصفانه پیدا نمایید. سؤال اصلی در این خصوص این است که اگر موکل حق عزل خود را نسبت به وکیلش ساقط کند و وکالت بلاعزل باشد و ضمناً به وکیل مزبور حق توکیل اعطا نماید و وکیل مزبور نیز با استفاده از این حق توکیل، وکیل دیگری انتخاب کند آیا وکالت دوم نیز بلاعزل خواهد بود یا این که موکل میتواند وکیل با واسطه را عزل نماید؟ ماده 24 ـ کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به این که دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. ماده 23 ـ وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخت خواهد شد ـ پنج یک آن متعلق به کانون است.

وکلا بعد از کسب تجربهها و آموختههای لازم و اخذ مجوز و پروانه وکالت از نهادهای قانونی میتوانند شروع به پذیرش پروندههای حقوقی و تاسیس دفتر وکالت کرده و قدمهای خود را در اولین روزهای وکالت خود به صورت مستقل بردارند. وکالت : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امر و یا اموری نایب خود می نماید ، در دادسراها و دادگاهها پیگیری پرونده و دفاع ، توسط خود شخص و یا توسط وکیل دادگستری و به وکالت از طرف موکل انجام می شود و اعطای وکالت ممکن است به یکی از طرق ذیل صورت گیرد . 2. وکیل دادگستری فردی را می گویند که با داشتن پروانه وکالت و عضویت در یکی از کانن های وکلای دادگستری از سوی افراد حقیقی و یا حقوقی دفاع از حقوق موکل و جواب دادن به ادعاها و علل و ارارئه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک قبول می کند. نمونه بارز این امر وکالت زنان در طلاق است.یعنی چنانچه زن وکالت طلاق خود را در ضمن یک قرارداد لازم یعنی ازدواج و یا یکی از عقود لازم دیگر مثل عقد بیع به دست آورده باشد، شوهرش نمیتواند وي را عزل کند.

وقتی قرارداد وکالت بسته می شود از جمله تعهدات وکیل این است که خود به انجام امور بپردازد . تبصره ـ وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشانکافی برای درجات سهگانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلحیا نزد مامورین صلح و حوزههای معین بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغولوکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده میشوند. تبصره 1 ـ وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاهجنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. ماده 28 ـ در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقاتممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. شرط وکالت و شرط عدم عزل اگر به صورت شرط فعل واقع شوند وکالت بلاعزل محسوب نمی شوند بلکه شرط عدم عزل و اسقاط حق عزل لازم به صورت شرط نتیجه از از مصداق های بارز وکالت لا عزل بشمار می روند بنابراین برخی از صورتهای پیش بینی شده در ماده 679ق .