وکالت در مراجع دادگستری

مورد وکالت باید موردی باشد که بر اساس قانون و یا به طور طبیعی در انحصار فرد نباشد مانند وکالت در مجلس معامله که می بایست خودش انجام دهد و این امکان را ندارد که فرد دیگری را به عنوان وکیل انتخاب کند. 2. پس از برگزاری آزمون کتبی و تصحیح پاسخنامه ها، داوطلبان به ترتیب اولویت فضلی و به تعداد ظرفیت اعلام شده در منطقۀ مورد تقاضا به علاوۀ 50% ظرفیت در هر رشته محل، به شرط کسب حداقل نمرۀ کتبی 60 از 100، به عنوان مجازشدگان مرحلۀ اول آزمون، برای آزمون شفاهی دعوت می شوند. هر گونه پذیرفتن وکالت تضمینی در مورد پرونده های خانواده نیز می تواند توسط وکیل انجام شود. یادآوری 1: داوطلبان در زمان ثبت نام، فقط با توجه به محل سکونت خود، می باید منطقۀ مورد نظرشان (مذکور در جدول شمارۀ 5) را انتخاب کنند. مورد تقاضای خود را از جداول مربوط به فهرست رشته محل (صفحات 18 الی 153)، در استان فعلی محل کارشناسی خود را انتخاب نماید. 18: در ردیف 23: کارشناس کانون کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه ی کارشناسی معتبر داوطلب انتقال یاتغییر رشته، شماره ی پروانه ی کارشناسی خود را در محل تعیین شده درج کند.

استان و منطقه جدید مورد درخواست را از ردیف 26 انتخاب نمایند. 21. در ردیف 26: داوطلب کد و عنوان رشته محل مورد تقاضای خود را مطابق ضوابط دفترچه ی راهنمای ثبت نام در محل تعیین شده درج کند. 11.در ردیف 15: داوطلبان مرد وضعیت نظام وظیفه و مدت خدمت خود را در این محل مشخص کنند. 2. در ردیف 6: داوطلب بر حسب این که زن یا مرد است منحصرا مربع مربوط را علامت بگذارد. 8. در ردیف 12: داوطلب نام استان و شهرستان محل تولد خود را درج کند. 15. در ردیف 19: داوطلب ابتدا روز، ماه و سال اخذ مدرک تحصیلی خود را در محل تعیین شده درج کند. در ردیف های 1، 2، 3، 4 و 5 داوطلب در محل تعیین شده، نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی قبلی (در صورت دارا بودن)، نام مستعار (در صورت دارا بودن)، و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه به طور کامل و صحیح وارد نماید.

مطرح سازند و با دریافت مشاوره صحیح و مناسب در زمینه رفع مشکلاتشان اقدام نمایند. 9. در ردیف 13: داوطلب با علامت گذاری دین خود را مشخص کند. 10. در ردیف 14: داوطلب اگر چپ دست است این بند را علامت بگذارد. در صورت تخلف موکل و عزل وکیل برخلاف تعهدی که کرده است ( شرط ضمن عقد ) باید خسارات ناشی از این پیمان شکنی را جبران نماید . غرض از توکیل ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل این است که موکل ضمن عقد لازمی تعهد کند مشروطه له را وکیل خود نماید اگر چنین توافقی صورت پذیرد و شخص خود را بدین نحو متعهد کند آیا می تواند از انجام تعهد خودداری بکند ؟ یادآوری 3: ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی به دست آوردن بالاترین نمره، زمانی مورد تأیید قرار می گیرد که داوطلب واجد کلیۀ شرایط اعلام شده باشد. 19. در ردیف 24: داوطلب باید سابقه کار مرتبط با رشته ی کارشناسی مورد تقاضای خود را (به ماه) وارد نماید.

سوء استفادهها و کلاهبرداریهای زیادی میتواند در این نوع وکالت اتفاق بیفتد؛ بنابراین بهتر است قبل از بستن این نوع قرارداد در مورد شرایط و ضوابط حقوقی و قانونی این نوع وکالت بیشتر بدانیم. وکالت در دعاوی که موضوع بحث ماست، تابع شرایط و قواعد خاص وکالت در دعاوی است. همانطور که می بینید در صورت عدم انجام تعهد نیابت وصایت از بین می رود و اگر چنین واقعه ای رخ ندهد وصی قابلیت عزل نداشته و همچنان مقام نیابتش تا زمانی که صغیر کبیر شود و یا محجور عاقل و رشید گردد، باقی می ماند. ما خود را ولایتمدار می داریم و هنجارشکنی را مذموم می دانیم. آیا در وکالت بلاعزل، موکل میتواند به تنهایی وکیل را عزل کند؟ اطلاع از معیارهای مذکور هم از طرق جستجوی اینترنتی و هم ارتباط با خود وکیل قابل دستیابی می باشد. در مواردی که وکیل به همراه موکل برای وکالت تضمینی فرم های لازم را امضاء می کنند و به موکل این اطمینان را می دهد که تنها در صورتی که پرونده به بهترین نحو نتیجه را در پی داشته باشد، کل حق الوکاله در نهایت کار و در صورتی که نتیجه دریافت شود به وکیل پرداخت می شود.