وکالت دادگستری در قوانین و مقررات

در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود. البته اگر وکیل تسخیری مایل نباشد که بهصورت رایگان وکالت کند، می­تواند از دادگاه تقاضای حقالزحمه نماید و همان­طور که ذکر شد، حقالوکالهی وی از ردیف­های مربوط به بودجهی دادگستری پرداخت میشود و بر اساس مقدار کاری است که انجام شده و از تعرفهی قانونی تجاوز نمیکند. اگر پرونده ای به وکیل داده شود و فقط برای مطالعه به وکیل داده شود هزینه ای که به عنوان حق الوکاله برای او تعیین می شود خیلی کم است. دلایل انتخاب وکیل به عنوان وکالت تضمینی توسط مراجعین چه مواردی را شامل می شود؟ دلیلی که موکلان برای انتخاب وکیل مورد نظر خود به عنوان وکیل تضمینی دارند این است که وکیل برای دریافت حق الزحمه نهایت تلاش خود را می کند و فرد موکل می تواند امیدوار باشد که پرونده ای که از آن اطلاعات زیادی ندارد به درستی صورت می گیرد.

به علاوه وقتی مواد متعدد آئین نامه 1400 استقلال نهاد وکالت را نقض نموده و این ” استقلال ” به دلیل پیوند آن با دادرسی عادلانه ، مهم ترین رکن رعایت غبطه و مصلحت موکلین محسوب می شود ، بر چه اساسی مدیران می توانند بر خلاف مصلحت و غبطه موکلین خود عمل نموده و به آئین نامه مصوب 1400 تمکین کنند؟ به گزارش ایلنا، جعفر کوشا در جمع خبرنگاران در شیراز ضمن تبریک شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و مبعث رسول اسلام(ص) بیان کرد: بحث اسکودا یا اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در واقع یک فلسفه وجودی داشت و برای هماهنگ کردن با امور مربوط به سیاستهای نهاد وکالت در سال ۸۲ شکل گرفت. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت. موطن عقد وکالت بلاعزل در ذیل ماده 679 ق.م بیان شده است که مقرر می دارد:« موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.». نشنیده انجام داده باشد نسبت به موکلش صحیح و جایز است و زمانی که وکیل استعفا میدهد.

یک وکیل در هنگام تنظیم پرونده باید از موکل خود اطلاعاتی در اختیار داشته باشد و طبق قانون این اطلاعات را به صورت محرمانه نگه داری کند تا بتواند در مواردی که به موکل خود دسترسی ندارد از این طریق اقدام کند. در مواردی این کار می تواند مبلغی بیشتر یا کمتر را شامل شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص وکالت در وکالت یا حق توکیل چیست ، به کانال تلگرام حقوق قراردادها مراجعه نمایید . در مواردی که موکل ترجیح می دهد برای خیلی از موارد از دو وکیل به جای یک وکیل استفاده کند، برای این کار نیاز است که مشخص کند هر کدام از این وظایف وکیل تا چه مرحله ای است و از همان ابتدا این کار صورت گیرد. در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. در مورد وکالت نامه هایی که توسط خود وکیل دادگستری انجام می شود این نوع فرم ها موارد خاصی را در خود داشته باشد که شامل آرم کامل کانون وکلا است، همچنین هر کدام از این فرم ها شماره ای دارد که بعدا بتوان از طریق آن شماره پیگیری های لازم را انجام داد.

برای پرونده های خانواده نیاز است که صفحه دوم شناسنامه و تمام اطلاعات دیگری که به ازدواج و طلاق و تعداد فرزندان مربوط می شود در اختیار وکیل قرار بگیرد. به این معنی که اگر مالکی برای فروش ملک خود به مدت سه ماه به دیگری وکالت دهد، تعیین مدت حق عزل را ساقط نمی کند ولی باعث می شود که پس از سه ماه نمایندگی وکیل، بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری از جانب موکل (عزل) باشد، خود به خود از بین برود. در مورد پرونده های مالی این درصد شامل چند درصد از کل ملک می شود. موکل و وکیل باید از همان ابتدا تعیین کنند که نیاز است چه مقدار از حق الوکاله از قبل از مراحل دادگاه پرداخت شود، معمولا برای پرداخت هزینه توسط موکل نیاز است که شصت درصد از این میزان به وکیل داده شود و چهل درصدی که در این مورد هنوز پرداخت نشده است باید بعد از اینکه دادگاه حکم را صادر کرد به وکیل داده شود. در پاسخ به شبهه طرح شده توسط رئیس کانون وکلای مرکز باید گفت، اولاً همانطور که اشاره شد، اگر این قانون در سال ۱۴۰۰ اجرا شود، درصد قبولی داوطلبان از ۴ درصد به ۱۳ درصد افزایش خواهد پیدا خواهد کرد.