وکالت (حقوق خصوصی) – ویکی فقه

تنظیم کردن وکالت نامه توسط وکیل باید انجام شود و این افراد در این مورد تخصص لازم را داشته باشند. تنظیم وکالت نامه توسط وکیل به چه صورتی انجام می شود؟ برای وکالت دادن نیاز است که یک وکالتنامه به صورت رسمی در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی تنظیم شود و و نوع وکالت و محدوده اختیارات وکیل در آن قید شود. برای مواردی که به طلاق مربوط می شود و این افراد ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند، نیز وکیل می تواند فعالیت داشته باشد. برای این کار هم زمان با مراجعه نزد وکیل یا مشاوره حقوقی خود «گواهینامه وکالت دادگستری» که قاعدتاً باید دیوار اتاق وکیل نصب شده باشد و یا «پروانه وکالت دادگستری» که دفترچه ای در ابعاد شناسنامه است، توجه فرمایید. برای خدماتی که به امور کارگران یا کارفرمایان نیز مربوط می شود وکیل می تواند این نوع پرونده ها را بر عهده بگیرد و از حقوق هر کدام از این افراد دفاع کند.

یکی از تضمینهای اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهرهمندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی است. روش های زیادی برای یافتن وکیل معتبر که سابقه کار مرتبط با پرونده قضایی فرد را داشته باشد وجود دارد اما در حال حاضر یکی از روش هایی که می تواند به افراد کمک زیادی کند و کارها را فرد راحت تر ادامه دهد استفاده کردن از وکالت تضمینی است. بر این اساس، یکی از عواملی که جزء لاینفک و اجتناب ن اپذیر یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب م یشود، حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکل خود است، به طوری که این مقوله، پرورش یافته مکتب حقوق بشر و رهیافتی به سوی اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانی می باشد. یک وکیل در هنگام تنظیم پرونده باید از موکل خود اطلاعاتی در اختیار داشته باشد و طبق قانون این اطلاعات را به صورت محرمانه نگه داری کند تا بتواند در مواردی که به موکل خود دسترسی ندارد از این طریق اقدام کند. در هنگام عقد قرارداد نیاز است که هر موردی که به وکیل باید سپرده شود به طور کامل قید بشود و در مواردی که در جریان کار صورت گرفته موکل درخواست شکایت های دیگری را داشته باشد یا از وکیل بخواهد که طرح های دیگری را نیز انجام دهد نیاز است که هزینه هایی که برای این مورد وجود دارد را به صورت کاملا جداگانه به وکیل پرداخت کند.

حق الوکاله یا به عبارتی دیگر همان دستمزدی که وکیل برای کار خود دریافت می کند این هزینه بر اساس قواعد خاصی باید مشخص و همینطور دریافت بشود. اگر علاقهمند به حوزه تجارت و اقتصاد هستید میتوانید مشاوره دادن و انجام کارهای مربوط به مالیات، قوانین استخدام، قراردادها، خرید و فروش و ادغام شرکتها را انجام دهید و یا به مشاوره خصوصی به شرکتها مشغول شوید. او باید به خوبی قوانین را بداند و از رویه قضایی آگاه باشد و همچنین برای ارائه مشاوره دقیق و درست، به بررسی همه جانبه پرونده بپردازد تا بتواند موکل خود را راهنمایی نماید. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. برای پرونده های خانواده نیاز است که صفحه دوم شناسنامه و تمام اطلاعات دیگری که به ازدواج و طلاق و تعداد فرزندان مربوط می شود در اختیار وکیل قرار بگیرد.

مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمیتواند دیگری را وکیل نماید و دیگر اینکه خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمیتواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد. با وجود این پیشرفت برای خیلی از افراد یافتن یک وکیل که هم در این زمینه متخصص باشد، هم توانمندی لازم را برای موارد حقوقی و قضایی داشته باشد کاری بس دشوار است به خصوص برای مراجعی که تا به امروز در هیچ دادگاهی حضور نداشته و مراجعی قانونی را طی نکرده است و در این زمینه شاید نتواند روال قانونی کارها را ادامه دهد. مراجعی که به وکیل مراجعه کرده و درخواست داشتن وکالت تضمینی را دارد نگرانی از بابت اینکه پرونده با شکست مواجه شود ندارد، همچنین وکیل این اطمینان را به موکل می دهد که پرداخت کردن هزینه حق الوکاله تا انجام کامل کارها و پیگیری های لازم انجام نمی شود. مجموعه مباحث حقوق خصوصی و در راس آن حقوق مدنی از گسترده ترین و اصلی ترین مباحث حقوقی به شمار می رود که شامل طیف وسیعی از اصول و قواعد حقوقی است که با هدف تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعمال و وقایع حقوقی ایشان تدوین گشته است.یکی از موضوعات حقوق مدنی مبحث وکالت است.عقدی که مبنای بسیاری از قرارداد های حقوقی و روابط فی مابین اشخاص است که مبنای آن همانگونه که توضیح داده خواهد شد اعطای نیابت از سوی موکل به وکیل است.