وکالت (حقوق خصوصی) – ویکی فقه

امروزه وکالت شغلی تخصصی است و هر وکیلی در یک زمینه ی خاص کار میکند و در آن موفق است. در این شغل هر وکیل دادگستری پس از فارغ التحصیلی با توجه به علاقه ی خود می تواند جذب یکی از رشته های تخصصی در این زمینه بشود. محل کار معمولا در دفتر کار یا دادگاه است اما در برخی موارد نیاز دارید که برای تهیه ی مدارک و شواهد و یا ملاقات با موکل به مسافرت بروید. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد. ثبت میگردد. دادگاه تجدیدنظر هم این رأی را تأیید میکند. زیرا هر کاری را نمیتوان به دیگری واگذار کرد. بارها شاهد این بوده ایم که عدم آگاهی افراد در انحصار وراثت باعث مشکلات جبران ناپذیری شده است پس کمک کردن از یک وکیل ارث نظر به اینکه اشراف کامل به مساعل حقوقی دارد می تواند از هرحیث برای شما سودمند باشد. وکیل اداره کار : شما اگر کارگر یا کارفرما هستید حتما به مشکلات شکایتی خورده اید که حتما حس کرده اید که در این زمان نیاز به وکیل اداره کار دارید.

وکالت بلاعزل، به این معنی نیست که خریدار هر زمان که بخواهد میتواند سند را به نام خودش بزند. در صورتیکه در قراردادِ وکالت ذکر نشده باشد که وکالت مجانی است و یا اگر با اجرت است، مبلغِ حقالوکاله مشخص نباشد؛ به معنیِ رایگان بودن وکالت نیست. هر شخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وکالت می تواند به پاره ای از هدفهای نایل آید , هدف و انگیزه موکل یا وکیل حسب مورد متفاوت است موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش , تجربه و تخصص او و همچنین از فرصت های خود به بهترین وجه استفاده کند وکیل نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه درآمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آن را بجا آورد می تواند به دیگری وکالت دهد ( مستفاد از ماده 662ق . وکالت در لغت به معنی سپردن و واگذار کردن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت به عقدی گفته می شود که بر اساس آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری به عنوان وکیل انتخاب می کند.

اما در حال حاضر و با توجه به روشهای تکنولوژیکی، یکی از روشهای بسیار مناسب در انتخاب وکیل کیفری، روش آنلاین و اینترنتی است. د هر حال همانطور که گفتیم میزان موفقیت در این شغل تا حد زیادی به خود وکیل و عملکردش بستگی دارد. به لحاظ سازمانی در حال حاضر وکلای دادگستری یا عضو کانون وکلای دادگستری هستند و یا عضو مرکز وکلاء و مشاوران قوه قضاییه. مجموعه قوانین و مقررات حقوقی حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه 1371 , ص 1309 , بنابراین کسی که این گواهی ها را در دست ندارد نمی تواند معامله خود را به ثبت برساند . در بررسی جرائم خاص وکلای دادگستری که از همه مهمتر میتوان به افشای اسرار حرفهای، تقلب نسبت به مسائل مالیاتی، ادعای اعمال نفوذ و تظاهر به وکالت اشاره نمود، تخلفات وکلا در مقابل موکلان، دادگستری و کانون وکلا بیشتر از همه نمایان میگردد ضرورت انجام این مقاله در پی بردن به تخلفات فاقد ضمانت اجرا میباشدکه شایسته توجه ویژه مقامات مسؤول میباشد، هرچند یافته تحقیق شناسایی جرائم و تخلفات خاص وکالت در قبال موکل میباشد، ولی چالش اصلی در این مقاله فقدان آییننامه و قوانین کافی است تا بتواند ضمانت اجرای تمامی تخلفات قانونی وکلا را تضمین نماید که نبود آن بیشک موجب جری شدن وکلای متخلف و تضییع حقوق طرفین دعوا بهعنوان موکلان خواهد بود که شان و ارزش والای وکالت را خدشهدار میسازد تلاش شبانهروزی وکلای دادگستری در جهت ارج نهادن به مقام وکالت و معاضدت قضایی شهروندان میباشد که مبادا غباری بر روی عدالت نشیند که این امر با نظارت بیش از پیش کانون وکلای دادگستری با مد نظر دادن حقوق شهروندی قابل تحقق میباشد.

با گذشت زمان و گسترش قوانین مدنی و جزایی و پیچیدهتر شدن آیین دادرسی نیاز به وکیل افزایش یافته و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایتهای قانونی دقیقتری در جهانی به خود گرفته است بحث از جرائم و تخلفات وکلای دادگستری و مسائل پیرامون آن از یک سو حافظ حقوق شغل شریف وکالت بوده و از دیگر سو موکلین را به حقوق قراردادی ناشی از عقد وکالت آشنا خواهد ساخت. اما یک وکیل ورشکستگی که تمام مسائل مربوط به امور مالی و اعسار را می داند می تواند به بهترین شکل به شما کمک کند. شاید در ابتدای امر داشتن یک وکیل خوب برای شما هزینه اولیه در بر داشته باشد اما در ادامه کار متوجه خواهید شد که وکیل ملکی خیلی به کار شما می آید و باعث پیشرفت در پرونده حقوقی شما می گردد. ماده۶۷۱- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد. و حقوق شهروندی آنان نیز مراعات میگردد مسئلهای که مطرح است این است که چه جرائمی از سوی وکیل دادگستری در راستای امر وکالت در قبال موکل قابل تحقق هست؟ بهترین وکیل دادگستری را از کجا پیدا کنیماغلب وکیل ها ساعات کاری مشخص معینی ندارند و ساعات کاری وکیل وابسته به نوع کار اوست، یعنی اگر دارای دفتر کاری است و کارفرما ندارد ساعات کاری او قابل تغییر دادن است و میتواند هر ساعت که ملاقات دارد به دفتر مراجعه کند، اما اگر وابسته به سازمانی است و دارای کارفرماست و از آن دستور میگرد ساعات کاری به دلخواه نخواهد بود و باید به دستور سازمان یا کارفرما باشد.