وکالت (حقوق خصوصی) – ویکی فقه

در مورد پرونده های وکالت خانواده می توان به مواردی چون دریافت مهریه یا طلاق از جانب مرد یا زن اشاره کرد، برای پرونده های حضانت فرزاندان نیز از وکیل استفاده می شود. مزیت های داشتن وکالت تضمینی به چه مواردی مربوط می شود؟ همان طور که اشاره شد وکالت تضمینی در صورتی میزان پرداختی را موکل برای وکیل انجام می دهد که پرونده به صورت درست انجام شود، در خیلی موارد شاید وکیل از گرفتن یک پرونده به صورت تضمینی خودداری کند زیرا اگر نتیجه مورد نظر حاصل نشود حق الوکاله ای در نظر گرفته نمی شود. در خیلی موارد چون وکیل کار را با ضمانت انجام می دهد می تواند خود هزینه ای که برای این پرونده ها تعیین شده است را در نظر بگیرد و با دریافت هزینه کمتری به حقوق افراد رسیدگی کند. از همان ابتدا وکیل برای اینکه حق الوکاله خود را دریافت کند می تواند کارها را طوری انجام دهد که به سمت پیروزی حتمی پیش برود، همچنین با انگیزه ای خیلی قوی و به صورت دو برابر بتواند کار را انجام دهد تا به این صورت زودتر به حقوق خود دست یابد. برای برنامه هایی که مربوط به اداره کار و همچنین امور اجتماعی می شود نیز وکیل می تواند فعالیت داشته باشد.

معاملاتی که به املاک یا اراضی مختلف مربوط می شود نیز توسط وکیل به صورت تضمینی می تواند صورت گیرد. نیز توسط وکیل به صورت تضمینی می تواند صورت گیرد. وکالت تضمینی که وکیل می تواند بر عهده بگیرد می تواند به فسخ کردن نکاح طبق قانون نیز مربوط شود یا اینکه به هر گونه وضعیت در خارج از کشور برای افراد ارتباط پیدا کند. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران: گنج دانش. مجموعه مباحث حقوق خصوصی و در راس آن حقوق مدنی از گسترده ترین و اصلی ترین مباحث حقوقی به شمار می رود که شامل طیف وسیعی از اصول و قواعد حقوقی است که با هدف تنظیم روابط حقوقی اشخاص و اعمال و وقایع حقوقی ایشان تدوین گشته است.یکی از موضوعات حقوق مدنی مبحث وکالت است.عقدی که مبنای بسیاری از قرارداد های حقوقی و روابط فی مابین اشخاص است که مبنای آن همانگونه که توضیح داده خواهد شد اعطای نیابت از سوی موکل به وکیل است. وکالت در زمینه های دیگری چون بیمه و… هر گونه دعاوی را فرد وکیل می تواند با تضمین به فرد ارائه دهد، همچنین اگر مشکلی حقوقی مرتبط با ملک و زمین باشد یا اینکه مرتبط با چک هایی با مبالغ زیاد باشد می تواند این کار را بر عهده بگیرد و اگر موکل خواستار وکالت تضمینی باشد در این زمینه ها به افراد خدمات مورد نیاز را ارائه دهد.

و به هیچ عنوان نباید قید کنند که این میزان از حق الوکاله طبق طرفین تعیین شود و وکیل به طور کامل و صد در صد نتیجه را تضمین کرده است که به همان صورتی است که مد نظر موکل می باشد. اگر نتیجه را از همان ابتدا تضمین کند، از این شروطی که نباید انجام دهد را به کار برده است و به نوعی شرطی که غیر مقدور بوده را گذاشته است و خلاف قانون عمل کرده است و حتی مرتکب خلاف شده است. بلکه برای اینکه بر اساس قانون کار صورت گیرد می توان نوشت که این میزان از حق الوکاله توسط دو نفر مشخص گردیده است و دریافت کردن حق الوکاله به نوعی به نتیجه وابسته است و مشروط به نتیجه مورد نظر است. وکیل به عنوان یک مدافع خوب از تلاشی برای اینکه موفقیت به وجود بیاید خودداری نمی کند زیرا اگر کار به صورت درست پیش نرود حق الوکاله ای دریافت نمی شود، در ضمن وکیل به عنوان مدافع مردم در امر حقوقی وظیفه دارد که همیشه جدا از حقی که برای خود در نظر می گیرد حقوق دیگر افراد را نیز مد نظر داشته باشد و به این موارد نیز دقت کند.

به چه دلایلی وکیل در ارتباط با وکالت تضمینی می تواند این کار را بر عهده گیرد؟ به دلایلی مانند زمانبر بودن نقل و انتقال ملک، هزینهبر بودن نقل و انتقال، در دسترس نبودن سند یا عجلهای که فروشنده دارد، سند به نام خریدار زده نمیشود و مابین خریدار و فروشنده قرارداد وکالت بلاعزل بسته میشود و فروشنده، خریدار را برای انجام امور مربوط به سند مانند گرفتن استعلامهای ثبتی و مفاصا حسابهای شهرداری و در نهایت ثبت سند، وکیل میکند. ولی طبق قانون در مورد وکالت تضمینی دلایلی وجود دارد که اگر رعایت شود وکیل می تواند با اطمینان خاطر این پرونده را انجام دهد. وکیل می تواند تنها در صورتی این پرونده را که قرار است به صورت تضمینی در نظر گرفته شود بر عهده بگیرد که بر اساس سابقه کار خود و در نظر گرفتن احتمال اینکه بتواند از حق موکل خود در دادگاه دفاع کند و اطمینان یابد که پرونده را می تواند به نحو بهتری به موفقیت برساند این پرونده را بپذیرد، در غیر اینصورت از انجام دادن وکالت این پرونده خودداری کند.