وکالت بدون فسخ-وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء

در عهد هخامنشیان، گروهی از افراد بصیر و خبره، معروف به سخنگویانقانون وجود داشتند که کار وکلای امروزی را انجام می دادند، در عهد اسلامی با توجه به اینکه شارع به امر وکالت بها داده است ویکی از القاب باریتعالی وکیل است و به استناد آیه شریفه « نعم المولی و نعم الوکیل » بسیاری از امور از طریق وکالت انجام می گرفت. م مقرر می دارد ( طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید که زندگانی آنها غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد ) در این گونه موارد وکیل با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود . به این معنی که وقتی فروشنده پول را کامل دریافت کرد، به خریدار این اجازه را میدهد که به جای او کارهای اداری مثل انتقال سند را انجام دهد. پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.

اینکه وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود. اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث درمقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود. درگاه ملی مجوزهای کشور که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب میشود و سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسبوکار، توسط “هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار” تعیین و در درگاه مذکور اعلام میشود و چنانچه هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسبوکار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیینشده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کنند، متقاضی مجوز میتواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را درخواست کند.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ برابر قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در تاریخ ١٨ اسفند ٩٩ در روزنامه رسمی کشور چاپ و ابلاغ شده و هماکنون نیز لازمالاجراست: بهمنظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسبوکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را بهنحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسبوکار در صورت ارائه مدارک مصرّح بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. ۵. ↑ انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، ج۳، ص۲۲۰۵، تهران، محراب فکر، ۱۳۸۴، چاپ اول. چنین توافقی طبیعت جایز بودن عقد وکالت را دگرگون نمی کند و سرنوشت آن را با سرنوشت عقد پیوند نمی زند و آنرا تابع عقد لازم نمی گرداند . از مطالعه احکام مندرج در این مواد این فکر تقویت می شود که جایز بودن جزو ماهیت این قراردادها بویژه عقد وکالت است و گرنه با قراردادن وکالت یا درج عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم تمام آثار و احکام عقد لازم به وکالت سرایت می کرد و طبیعت آن را دگرگون می ساخت و جواز آن را مبدل به لزوم می کرد در صورتی که به حکم صریح مواد مذکور : عقد وکالتی که ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده یا عدم عزل وکیل در یک عقد لازم قرارداده شده باشد به موت یا جنون و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شود.

موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب و ساقط نمود. استرداد اموال تحویلی، چرا که وکیل امین است و آنچه را که در اثر وکالت به دست میآورد باید به موکل تحویل دهد. اما باید بگوییم که میزان موفقیت در آن بسیار متفاوت است. موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. اگر موکل فوت کند، و خریدار هنوز سند مالی که خریده است به نام نزده باشد، باید وراث متوفی برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند. بهتر است در خصوص تنظیم قرارداد وکالت مربوطه، با حقوقدان متخصص و باتجربه مشورت کنید و در نهایت در اسرع وقت برای تبدیل سند وکالتی به قطعی اقدام کنید. بنابراین توصیه می شود در دادن وکالت بلاعزل به فرد یا افراد دقت لازم را داشته باشند که در آینده دچار مشکل نشوند چرا که بعضی از افراد از طریق همین وکالت اقدام به کلاهبرداری می نمایند. چه مدارکی برای تنظیم وکالتنامه لازم است؟