وکالت بدون فسخ-وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء

2- روش دیگر اینکه اگر قبلاً در سامانه ثنا (سامانه قوه قضاییه راجع به ثبت و پیگیری شکایات) ثبت نام نموده اید و تلفن همراهی که آنجا معرفی نموده اید در ایران فعال است، می توانید از طریق آن سامانه هم بدون اینکه نیاز به حضور شما در ایران باشد به وکیل مورد نظر خود وکالت بدهید. هرگاه شخصی در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی نماید، وکالت دادگستری نامیده می شود.وکالت دادن به وکلای دادگستری شامل این نوع وکالت است. عقد وکالت به موجب ماده 656 ق.م (قانون مدنی) عقدی است که یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید؛که طرفین آن موکل یعنی اذن دهنده و وکیل یعنی ماذون می باشد. زیرا تراضی برخلاف آن با آزادی موکل منافات دارد با وجود این ماده 715محدودیت هایی را ایجاد کرده است بویژه در بند 2این ماده حق عزل موکل نادیده گرفته شده است چه اگر وکالت به نفع وکیل یا ثالثی باشد موکل نمی تواند او را عزل بکند و در صورت عزل نیز وکالت معتبر باقی می ماند در صورتی که اگر وکالت با اجرت بود ( موضوع بند 1ماده 715 ) موکل می توانست وکیل را در وقت مناسب و با عذر موجه عزل کند در غیر این صورت خسارت او را جبران می نمود بند اول ماده 947قانون مدنی عراق مقرر می دارد : ( موکل می تواند وکیل را عزل کند یا اختیارات او را محدود نماید و وکیل می تواند خود را به آن عزل یا محدود کردن اختیارات وکیل بدون رضایت صاحب حق جایز نیست ) .

مهارت ، توانایی و شهرت برای پرونده های سخت بسیار مهم است مخصوصا وقتی که به بررسی ، دادرسی ، حل و فصل و یا تلاش در مورد مسئولیت مدنی می پردازیم. 7 – وکالت در مطالعه پرونده : اشخاصی که توان مالی پرداخت حق الوکاله جهت اعطای وکالت در دفاع و پیگری پرونده را ندارند و یا اشخاصی که صرفاً قصد اطلاع حقوقی از روند دادرسی و بررسی پرونده را دارند می توانند با اعطای وکالت در مطالعه پرونده به وکیل دادگستری از مزایای این نوع وکالت بهره مند شوند . نکته بعدی که می تواند در موفقیت یک وکیل در شغل وکالت موثر باشد این است که وکیل به چه میزان در کارش شناخته شده است. میزان تجربه قطعا چیزی است که باید در نظر بگیرید. برای نمونه برای انتخاب وکیل خوب حتما باید از پایه او اطلاع داشته باشید تا مطمئن شوید محدوده اختیارات او در دعوای شما وجود دارد.

دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند، در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. وکیل امین موکل محسوب می گردد بنابراین او چه در وکالت معمولی چه در وکالت لاعزل باید مصلحت موکل را رعایت نماید در غیر این صورت عل او فضولی بوده و نفوذ آن منوط به رضایت و اجازه ی موکل می باشد. در چنین وکالت هایی با توجه به این که موکل به طور ضمنی حق انتقال را از خود سلب نموده و آن را به وکیل (خریدار) واگذار کرده است لذا این تعهد به طور ضمنی تعهد به عدم انتقال به ثالث نیز میباشد. خواهان «م» به عنوان موکل، خانم «ن» را به عنوان وکیل انتخاب کرده و وی را وکیل بلاعزل نموده و حق توکیل نیز برای وکیل مذکور قایل شده است، لذا وکیلی نیز که از سوی خانم «ن» انتخاب میشود دارای وکالت از سوی موکل آقای «م» است.

آیا آنها توافق به عدم استفاده از حق کرده اند و عقد جایز را مانع آن قرار داده اند یا به اسقاط حق تراضی داشته اند و حق انجام مورد وکالت را نیز ساقط کرده یا منتقل کرده اند اصل حاکمیت اراده تراضی دارد که آنان به دلخواه به یکی از این صورتها توافق نمایند و خواسته هایشان را بطور صریح در قرارداد جایز بگنجانند در صورت تردید اصل عدم اسقاط حق است و تراضی دو طرف را باید بر وجه نخستین حمل نمود . م , ج 19 , ص 245به بعد و نیز امامیه ر . وکلا نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کردهاند، دفتر وکالت تاسیس کنند و نیز نمیتوانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند. وی با انتقاد از این نحوه برخورد با استقلال کانون های وکلا، اعلام کرد: نه تنها قوه قضائیه بلکه هر نهادی ذیربط دیگری می تواند نظارت و نه دخالت کند و هیچ ابایی هم از نظارت کردن ها نداریم. حتی حنفی ها هم در مورد بیع عین مرهونه، موت را موجب بطلان وکالت نمیدانند.