نکات حقوقی مهم درباره وکالت بلاعزل

در وکالت بلاعزل، موکل میتواند خودش تمام کارهای مربوط به معامله را انجام دهد و این حق از او گرفته نمیشود. معامله وکالتی خطرات خاص خودش را دارد و حتی اگر مبایعهنامه نیز تنظیم کنید باز هم ممکن است حین انتقال سند به مشکلاتی بربخورید. وکیل می تواند در مورد پرونده های ثبتی مربوط به مزاحمت نیز، اگر مشکلاتی وجود دارد آنها را رفع کند. با این کار وکیل خود را هم در پیروزی هم در مواردی که پرونده با شکست مواجه شود شریک می کند و در هر دو صورت همراه موکل خود است. هر گونه دعاوی را فرد وکیل می تواند با تضمین به فرد ارائه دهد، همچنین اگر مشکلی حقوقی مرتبط با ملک و زمین باشد یا اینکه مرتبط با چک هایی با مبالغ زیاد باشد می تواند این کار را بر عهده بگیرد و اگر موکل خواستار وکالت تضمینی باشد در این زمینه ها به افراد خدمات مورد نیاز را ارائه دهد. دلایل انتخاب وکیل به عنوان وکالت تضمینی توسط مراجعین چه مواردی را شامل می شود؟ حق الوکاله وکیل شامل چه مواردی می شود؟

در این مورد معمول وکیلان کار را بر عهده نمی گیرند و وکالت را قبول نمی کنند، مگر اینکه به پیروزی حتمی پرونده اطمینان داشته باشند و بر اساس سابقه کار خود و مسائل دیگر باور کنند که حتما کار این پرونده و این مشکل حقوقی را می توانند به راحتی برطرف کنند. شود نیز نیاز است که موکل تمام مدارک لازم برای این پرونده را در به وکیل بدهد و وکیل بتواند کپی این مدارک را در اختیار داشته باشد و اگر نیاز است اصل این مدارک و سند و … ممکن است موکل با شرط عدم عزل به دیگری وکالت بدهد این شرط غالباً به نفع وکیل است ولی ممکن است به نفع موکل باشد چنانچه گفتیم شرط عدم عزل در ضمن عقد جایز از استحکام زیادی برخوردار نیست و می توان با فسخ عقد جایز آن را متزلزل و منتقی کرد اگر چه عقد مبنا خود عقد وکالت باشد زیرا شرط عدم عزل از اقسام شرط فعل ( منفی ) است و مشروط علیه ملزم به انجام شرط و ( رعایت تعهد خویش و عدم عزل یاعدم استعفا ) می شود و مانند شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل نمی گردد بنابراین ممکن است متعهد شرط ( مشروط علیه ) از مفاد آن تخلف نماید .

مزیت های داشتن وکالت تضمینی به چه مواردی مربوط می شود؟ برابرماده 15قانون امورحسبی وتبصره ی آن،درامورحسبی اشخاص ذی نفع می توانند شخصا دردادگاه حاضرشده ویا نماینده بفرستند ونیز میتوانند کسی را به سمت مشاور،همراه خودبه دادگاه بیاورند.نماینده دراین ماده اعم ازوکلای دادگستری وغیرآنها است.افزون برآن،دارندگان پروانه ی مشاوره حقوقی قوه ی قضاییه ،نیزمیتوانند وکالت اشخاص را دردادگاه عهده دارشوند. در این فرم همچنین قسمتی برای اینکه وکیل بتواند شماره پروانه خود را و اینکه در چه زمانی پروانه تأسیس دفتر را داشته است ثبت کند قرار گرفته است. وکیل نیازمند دست یافتن به چه اطلاعاتی از موکل خود است؟ یعنی برای آنها اینکه چه کسی کاری که بابت آن وکالت داده شده است را انجام می دهد ، مهم است . سایر شرایط عمومی انعقاد عقد شامل قصد طرفین و رضای آن ها برای انعقاد عقد وکالت بلاعزل می باشد. به موجب ماده 346قانون آیین دادرسی کیفری درکلیه امور جزایی طرفین دعوا میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خودرا انتخاب نمایند. انتخاب وکیل پایه یک دادگستری و وکیل باتجریه و وکیل حرفه ای، در عین دسترسی آسان به وکیل، کار خیلی ساده ای نیست در این خصوص توصیه می شود قبل از انتخاب وکیل حضوراً به وکیل مراجعه نموده و با مطرح کردن مشکل خود و توجه به نحوه پاسخ و رفتار حرفه ای و فضایی که وکیل دادگستری در آن فعالیت می کند، وکیل دادگستری خود را انتخاب نمایید.

یک وکیل در هنگام تنظیم پرونده باید از موکل خود اطلاعاتی در اختیار داشته باشد و طبق قانون این اطلاعات را به صورت محرمانه نگه داری کند تا بتواند در مواردی که به موکل خود دسترسی ندارد از این طریق اقدام کند. در مورد وکالت نامه هایی که توسط خود وکیل دادگستری انجام می شود این نوع فرم ها موارد خاصی را در خود داشته باشد که شامل آرم کامل کانون وکلا است، همچنین هر کدام از این فرم ها شماره ای دارد که بعدا بتوان از طریق آن شماره پیگیری های لازم را انجام داد. هر کدام از این نوع مدارک و اطلاعات در موارد مشخصی که به وکیل تحویل داده می شود می تواند روال قانونی کار را بهتر پیش ببرد. برای پرونده هایی در مورد تمکین یا ورثه و تعیین وراثت و حق و حقوق هر کدام از افراد نیز وکیل به صورت تضمینی می تواند اقدام کند. با توجه به شرح فوق، گروه وکلای حقوقی ٱوان هر چند محل استقرارش شهر تهران می باشد اما برای شما وکیل متخصص آن رشته را معرفی و اعزام می نماید. با وجود این پیشرفت برای خیلی از افراد یافتن یک وکیل که هم در این زمینه متخصص باشد، هم توانمندی لازم را برای موارد حقوقی و قضایی داشته باشد کاری بس دشوار است به خصوص برای مراجعی که تا به امروز در هیچ دادگاهی حضور نداشته و مراجعی قانونی را طی نکرده است و در این زمینه شاید نتواند روال قانونی کارها را ادامه دهد.