نکات حقوقی مهم درباره وکالت بلاعزل

انقلاب در امر وکالت لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می باشد در 5 اسفند سال 1333 (1333/12/5) با 26 ماده از تصویب نهایی گذشته و در آذر 1334 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری با 89 ماده به تصویب رسید.تصویب این قوانین توسط وکلای حق خواه و تشنه عدالت صورت گرفت و چهره وکالت را در ایران دگرگون ساخت و به حرفهوکالت ارزش و بهایی که در سایر کشورهای مترقی و متمدن از آن برخوردار بودند داد.آیین نامه تعرفه حق الوکاله، هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 به آخرین موضوع یعنی، چگونگی دریافت حقالوکاله و اختلاف بین موکل و وکیل پایان بخشید و ارزش واقعی کار وکلا را با معیار قانونی روشن ساخت و این آیین نامه با 17ماده کماکان حاکم بر چگونگی دریافت حق الوکاله می باشد. البته به باور دکتر لوی این موضوع هنوز باتوجهبه سطح فناوری بشر ممکن نبوده و برای مشاهده این شرایط عجیب باید حدود ۱۰۰ سال منتظر ماند. تذکرات مهم1. هنگام ثبت نام باید اصل مدارک مورد نظر فقط اسکن و به پایگاه ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اینترنتی ارسال شود.

گذراندن موفقیت آمیز دورۀ کارآموزی تحت نظر کارشناس راهنما به مدت حداقل یک سال بر اساس نظامنامۀ کارآموزی و شرکت در دوره های آموزشی، مطالعۀ قوانین و مقررات مربوط، و شناخت وظایف کارشناسی که کارشناس راهنما یا کانون ذی ربط به کارآموز محول می کند. جابه جایی احتمالی بعدی فقط بر اساس نظامنامۀ نقل و انتقالات کارشناسان ، پس از گذشت سال های پیش بینی شده، مقدور است. 3. عدم حضور در جلسۀ آزمون، چه کتبی و چه شفاهی، در زمان تعیین شده، به هر علت که باشد، انصراف از تقاضا تلقی می شود و حقی به داوطلب غایب تعلق نمی گیرد، و وجه پرداخت شده بابت ثبت نام و مراحل بعدی آزمون، برگردانده نمی شود. یادآوری 4: به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی بابت ثبت نام به هیچ وجه بازگردانده نمی شود. یادآوری 2: کلیۀ اظهارات داوطلب در فرم ثبت نام اینترنتی حمل بر صحت می شود و کارت حضور در جلسه برای برای وی صادر خواهد شد. در غیر این صورت ثبت نام و آزمون داوطلب در هر مرحله که باشد، کان لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود پروندۀ وی مختومه می گردد؛ و حتی اگر پروانۀ کارشناسی وی صادر شده باشد، پروانه باطل خواهد شد.

ارسال اصل یا تصویر هیچ یک از مدارک یاد شده به کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تا زمان اعلام نتیجۀ مرحلۀ اول آزمون ضرورت ندارد. 2. پس از برگزاری آزمون کتبی و تصحیح پاسخنامه ها، داوطلبان به ترتیب اولویت فضلی و به تعداد ظرفیت اعلام شده در منطقۀ مورد تقاضا به علاوۀ 50% ظرفیت در هر رشته محل، به شرط کسب حداقل نمرۀ کتبی 60 از 100، به عنوان مجازشدگان مرحلۀ اول آزمون، برای آزمون شفاهی دعوت می شوند. موارد بسیاری پیش آمده است که افراد سودجویی که به عنوان واسطه در نقل و انتقالات اموال حضور داشته اند و بدون اجازه و رضایت مالکان، اموال آن ها را به شخصی دیگری انتقال داده یا برای خودشان مصادره و یا حتی به فروش رسانده اند. وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص که در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را قید کرده باشند به محاکم تسلیم نمایند و حتیالمقدور ماشین تحریر استعمال نموده و یا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنویسند. 6. لازم است هر داوطلب، پیش از پرداخت وجه ثبت نام، از میزان ظرفیت هر رشته در هر منطقه در کانون متبوع خود (مندرج در جداول مربوط به فهرست رشته محل و ظرفیت آن ها در صفحات 18 تا 153) مطلع شود و سپس ثبت نام کند.

23. در ردیف 28: داوطلب نشانی دقیق محل سکونت و کد پستی دقیق خود را که عددی ده رقمی است در محل تعیین شده درج کند. 26. در ردیف 31: داوطلب نشانی پست الکترونیکی (ایمیل) خود را در محل تعیین شده درج کند. 24. در ردیف 29: داوطلب نشانی دیق محل کار و کد پستی دقیق خود را که عددی ده رقمی است در محل تعیین شده درج کند. موکل نیز در این مورد اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد و بتواند به وکیل اعلام کند که درخواست انجام کار به صورت ضمانت شده و به عبارتی به صورت وکالت تضمینی است. وکیل و موکل وتعیین اختیارات وکیل از جانب شخص و بستن قرارداد شاید انجام کار مجانی باشد. وکالت مدنی وکالتی است که شخص برای انجام امور کاری یا اداری خود به طور رسمی یا عادی شخص وکیل را نایب خود قرار می دهد. ۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد. 2. برای محاسبۀ سنوات، در کلیۀ موارد، تاریخ آخرین روز ثبت نام ملاک عمل خواهد بود.