نظامنامه قانون وكالت

وکالت فروشنده به خریدار برای پلاک زدن: در اینجا شما به شخص خریدار وکالت میدهید که از طرف شما کارهای مربوط به تعویض پلاک، برگه سبز و کارت خودرو را انجام دهد. با این حال، فارغالتحصیلان سایر رشتهها نیز با در نظر گرفتن شرایطی میتوانند به این حوزه ورود پیدا کنند. در یک کلام میتوان گفت که این شغل یکی از بهترین مشاغل برای فارغالتحصیلان رشته حقوق است. اما علاوه بر فارغالتحصیلان حقوق، افرادی که دارای مدرک تحصیلی در زمینه فقه و حقوق اسلامی هستند نیز میتوانند برای این کار اقدام کنند. مدرک تحصیلی برای تاسیس دفتر اسناد رسمی باید به چه صورت باشد؟ آزمون دفتر اسناد رسمی به چه صورت است؟ با این تفاوت که آزمون آنها متفاوت بوده و دارای شرایط خاص خود است. امروزه نهادها و موسساتی تشکیل شدهاند که میتوان با استفاده از آنها به انتخاب وکیل آنلاین رایگان اقدام کرد و از نظرات مشاورهای و تخصصی آنها در این زمینه نیز بهره مند شد. شاید به همین جهت بود که سازمان ثبت در مهرماه 1365 بخش نامه ای به دفاتر اسناد رسمیابلاغ کرد که طی آن تنظیم این گونه وکالت ها ممنوع گردید. تبصره ۲- وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سهگانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزههای معین بدهد، اگر داوطلب مزبور درحین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا نامیده میشوند.

اشخاص مشهور به فساد عقیده، معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند. ویژگیهای این اشخاص در قانون دفاتر اسناد رسمی ذکر شده که پیشتر به آن اشاره شد. آزمون دفتر اسناد رسمی به تشخیص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار میشود و اشخاص واجد شرایط میتوانند در آن شرکت کنند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند. اما در خصوص مکان فعالیت نیز باید گفت که براساس ماده 4 قانون مذکور محل دفترخانه در هر شهر یا بخش با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد. سؤال این است که آیا موکل پس از اعطای وکالت بلاعزل میتواند وکیل دیگری را ضم وکیل اول کند و یا ناظری را برای او تعیین کند و سؤال دیگر اینکه آیا اساساً ضم امین در این گونه وکالتها توسط موکل مجاز میباشد؟

در هر صورت در موارد در رهن یا توقیف بودن مورد معامله میتواند خطرات خاص خود را برای خریدار به همراه داشته باشد، از جمله اینکه بانک اعطاکننده تسهیلات با اطلاع از معامله مذکور تقاضای بطلان آن را از دادگاه کند، بنابراین منطقی و قانونی است که قبل از معامله، اذن بانک اخذ شود؛ ولیکن به لحاظ رویه حاکم بر معاملات، طرفین خود را بینیاز از این اقدام میدانند و واقعیت این است بخشی از پروندههای مطروحه در محاکم دادگستری مربوط به اینگونه مسائل است. 2-2)وصی توسط ولی برای بعد از مرگ خود به شرط اینکه ولی دوم در قید حیات نباشد، انتخاب می شود که به ولی قهری و وصی در اصطلاح ولی خاص می گویند. ضمن آنکه این دسته از افراد بعد از قبولی در آزمون باید امتیاز دفترخانه را از افراد دیگر خریداری کنند. این افراد پس از طی مراحل فوق میتوانند مجوز و امتیاز تاسیس دفترخانه را دریافت کنند.

براساس قوانین دفترخانه اسناد رسمی افراد میبایست دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد حقوق باشند. افرادی نیز که فاقد مدرک در رشتههای مذکور هستند میتوانند در آزمون سردفتری شرکت کنند. دارندگان این مدرک میتوانند با شرکت در آزمون سردفتری و سپس شرکت در مصاحبه، برای احراز این شغل اقدام کنند. دارندگان مدرک حقوق و فقه نیازی به شرط معدل نداشته و میتوانند در آزمون شرکت کنند. لازم به ذکر است که آزمون سردفتری معمولا در طول سال یک یا چند بار برگزار میشود. در صورتیکه معاضدت قضائی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد مشارالیه بوسیله نامه یا اخطار احضار میشود ولی هرگاه اقامتگاه متقاضی خارج از مرکز معاضدت قضائی باشد تحقیـقـات بوسیله یکی از وکلا یا دفتر عدلیه محل یا پارکه محل اقامت تقاضاکننده بعمل میآید. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده میشود. علاوه بر موارد گفته شده در تاسیس این نوع دفاتر شرایط و موارد دیگری نیز باید لحاظ شود که برای اطلاع از جزئیات میتوان به قانون مذکور مراجعه کرد.