مرکز پژوهشها – قانون وکالت

برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است، نمیتواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد. به این صورت که دادگاه شرایط خواهان را بررسی میکند و اگر واقعا شخص توانایی پرداخت حقالوکاله نداشته باشد، وی را به کانون وکلا معرفی می­کند. وکیل به فردی گفته می شود که دارای پروانه وکالت است و از طریق دانشگاه بتواند مدرک حرفه وکالت را از مراکز معتبر دریافت کرده و پس از آن در آزمون وکالت در زمینه ای که مد نظر دارد شرکت کرده و از این طریق موفق به اخذ مجوز لازم برای دفتر وکالت شود یا اینکه در کانون هایی که مرتبط با وکلای دادگستری باشد بتواند در این زمینه کار کند. به عبارتی دیگر در صورتی حق الوکاله وکیل به طور کامل پرداخت می شود که در نتیجه پرونده موردی حاصل شود که موکل از همان ابتدا تعیین کرده است و اگر این نتیجه دریافت نشود طبق قراردادی که نوشته شده است فرد موکل می تواند از پرداخت هر گونه هزینه ای به عنوان حق الوکاله به وکیل خودداری کند و وکیل نمی تواند از موکل شکایت کند که حق الزحمه ای پرداخت نکرده است.

به همین دلیل اینکه پرونده از همان ابتدا به صورتی که موکل مد نظر دارد تضمین شود غیر مقدور است، مگر در موارد خاصی که قانون برای این موارد، شرایط خاص را بیان کرده است. اگر نتیجه را از همان ابتدا تضمین کند، از این شروطی که نباید انجام دهد را به کار برده است و به نوعی شرطی که غیر مقدور بوده را گذاشته است و خلاف قانون عمل کرده است و حتی مرتکب خلاف شده است. امروزه استفاده کردن از این شیوه وکالت مد نظر افراد زیادی قرار گرفته است و خیلی از موکلین ترجیح می دهند که به دنبال کسب بهترین نتیجه از پرونده خود بر طبق قانون باشند و کار را تضمین شده بدانند که نتیجه حاصل همان موردی می شود که نیاز است انجام شود. عبدلیان پور تاکید کرد: در کنار تخصص، تعهد اخلاقی و کاری نیروها برای مرکز بسیار مهم است و اینکه می گوییم وکلا، کارشناسان و مشاورانی در تراز انقلاب اسلامی می خواهیم، یعنی همین تعهد به امور که موجب پرورش یک وکیل، کارشناس و مشاور خانواده خواهد شد. در این پرونده و جریان قانونی آن به هیچ عنوان سود و منفعتی برای افراد خاصی وجود نداشته باشد و فایده ای در این زمینه برای هیچ فردی در نظر گرفته نشود، یعنی موکل و وکیل به دنبال سودی خیلی بیشتر از این مورد نباشند که در پرونده به آن دست یابند.

یعنی با انجام دادن تمام مواردی که به پرونده کمک می کند می تواند پرونده را قبول کند. در مواردی که پرونده مربوط به اداره هایی چون اداره ثبت اسناد و املاک می شود نیز وکیل باید مدارک لازم برای ارائه دادن را داشته باشد تا به این روش بتواند حق و حقوق موکل خود را به طور کامل اخذ کند و مشکلی در این مورد نداشته باشد. وکیل به عنوان یک مدافع خوب از تلاشی برای اینکه موفقیت به وجود بیاید خودداری نمی کند زیرا اگر کار به صورت درست پیش نرود حق الوکاله ای دریافت نمی شود، در ضمن وکیل به عنوان مدافع مردم در امر حقوقی وظیفه دارد که همیشه جدا از حقی که برای خود در نظر می گیرد حقوق دیگر افراد را نیز مد نظر داشته باشد و به این موارد نیز دقت کند. بنابراین اگر قرینه خاصی بر قصد مشترک نسبت به حفظ وکالت وجود نداشته باشد، وکیل می تواند استعفاء دهد و موکل نیز حق دارد او را عزل کند. البته باید بیان کرد که موکل در این مورد نیز باید تمام تلاش خود را برای تهیه مدارک کامل و مستنداتی که می تواند به وکیل کمک کند که در پرونده راحت تر به نتیجه دلخواه برسد در اختیار وکیل قرار دهد و در هیچ زمینه ای از قرار دادن این اطلاعات خودداری نکند.

وکیل می تواند از همان ابتدا در مورد وکالتی که بر عهده می گیرد تضمین کند که تلاش خود را می کند که از مطمئن ترین روشی که در این مورد وجود دارد و همچنین درست ترین راه استفاده کند تا بتواند حق و حقوق موکل خود را احقاق کند و در مورد دفاع از موکل خود استفاده می کند. در این مورد وکیل باید تمام تلاش های خود را بری انجام دادن کارها به طور قانونی انجام دهد و سعی کند که همه لوایح قانونی و حقوقی را به طور صحیح تنظیم می کند و در دعوی های حقوقی از پاسخگویی به موقع به کار می برد و به هیچ عنوان از پیش بردن صلح و سازش جلوگیری نکند. در خیلی موارد وکیل از قبول وکالت تضمینی برای پرونده موکل خود حرف می زند و تعیین می کند که اگر مدارک صحیح باشد و بتواند در دادگاه از این حق دفاع کند می تواند تا حصول نتیجه برای دریافت حق الوکاله خود صبر کند و به این صورت فرد امیدوار باشد که وکیل تضمینی کار خود را به نحو درست انجام می دهد. چون در صورت انجام کار به بهترین صورت وکیل حق الوکاله خود را دریافت می کند.