قانون وکالت مصوب 1315/11/25

امروزه وکالت شغلی تخصصی است و هر وکیلی در یک زمینه ی خاص کار میکند و در آن موفق است. یک وکیل دادگستری باید همیشه در دسترس باشد حتی در شب ها و ایام تعطیل. وی تصریح کرد: وکیل باید بدون ترس و ارعاب مطابق قانون از حقوق قانونی موکل خود دفاع کند و ازجمله موادی که این اختیار را به مسئولان میدهد، اجازه داشتن برای باطل کردن پروانه یا جواز کار یک وکیل است که در این صورت و پس از آن وکیل دیگر نمیتواند از حقوق موکل خود دفاع کند. چنانکه گفتیم عقد جایز مشروط به شرط ( عقد وکالت ) را می توان فسخ کرد سوالی که در این فرض پیش می آید این است : آیا وکالت پس از فسخ عقد جایز به طبع اولیه خود بر می گردد و مشروط علیه حسب مورد حق عزل یا حق استعفای خویش را بدست می آورد یا نه ؟ تبصره ۲- وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سهگانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزههای معین بدهد، اگر داوطلب مزبور درحین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا نامیده میشوند.

عقد وکالت را نیز می توان به صورت شرط وکالت شرط عدم عزل و شرط عدم استعفا ضمن عقد جایزی شرط کرد هر یک از این شروط ممکن است به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه باشد و نیز ممکن است شرط به نفع احد طرفین یا هر دو ثالثی قرار داده شود و چنانچه در تقسیم شرط ضمن عقد لازم گفتیم ممکن است درباره اسقاط یا انتقال حق انجام مورد وکالت توافقی انجام شود یا طرفین در این زمنه سکوت اختیار کنند به هر حال احکام این فروض همان است که در گفتار اول ( ر . وکیل ارث فردی مورد اطمینان و آگاه به امور حقوقی مربوط به امور حسبی واشراف به طبقات ارث می باشد.اگر در مورد مساعلی هم چون ارث زن از شوهر،ارث فرزندخوانده و شرایط محرومیت از ارث با مشکل حقیقی و حقوقی مواجه شدید،در این رابطه می توانید از وکیل ارث کمک بگیرید.وکیل ارث علاوه بر علم به مساعل حقوقی باید به مساعل فقهی نیز تسلط کافی داشته باشد تا بتواند در مورد نحوه ی تقسیم ارث،از مادر به فرزند،زن مطلقه از همسر فوت شده و..از حقوق موکل خود دفاع کند.بهتر است قبل از هرکاری در مورد انحصار وراثت با یک وکیل ارث مشورت کنید و این مساله را ازجهت حقوقی بررسی نمایید.

داشتن حق عزل را قاعده ای مرتبط با نظم عمومی دانسته و تراضی بر خلاف آن را معتبر نمی دانند و معتقدند موکل این اختیار را دارد که علی رغم وجود شرط عدم عزل، وکیل را عزل نماید.. جواز عقد وکالت جواز حقی است و صاحب حق می تواند آن را ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز و حتی خود عقد وکالت به صورت مستقل سلب نماید ولی طبیعت عقد وکالت تغییر پیدا نمی کند و به عقد لازم مبدل نمی شود بنابراین با موت و جنون هریک از یک دو طرف منفسخ می شود ازنظر اصول توافق بر ابقا وکالت پس از موت مانعی ندارد ( مفاد ماده 777ق . از مطالعه احکام مندرج در این مواد این فکر تقویت می شود که جایز بودن جزو ماهیت این قراردادها بویژه عقد وکالت است و گرنه با قراردادن وکالت یا درج عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم تمام آثار و احکام عقد لازم به وکالت سرایت می کرد و طبیعت آن را دگرگون می ساخت و جواز آن را مبدل به لزوم می کرد در صورتی که به حکم صریح مواد مذکور : عقد وکالتی که ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده یا عدم عزل وکیل در یک عقد لازم قرارداده شده باشد به موت یا جنون و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شود.

دو طرف قرارداد می توانند برای تحکیم روابط خویش و به عنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد وجه التزامی را پیش بینی و نسبت به آن توافق نمایند مثلاً وکیل به منظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزام مناسبی را به سود خویش در قرارداد کالت وکالت یا در ضمن عقد لازم دیگر قرار بدهد و مورد قبول موکل واقع شود بدیهی است در صورت تخلف مشروطه علیه و انجام مورد وکالت مشروط له می تواند به استناد ماده 230ق . ماده۶۷۹- موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. با پذیرش عقد وکالت، وکیل بطور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد عقد وکالت می گردد. بهترن وکیل تهران : بهترین وکیل تهران کسی است که تمام ویژگی های خوب را داشته باشد که در این مقاله به بررسی ویژگی های می پردازیم. وکلای قابل اعتماد در تمام زمینه ها به قدر کافی تجربه دارند ، اما شما با محدود کردن جستجو می توانید سریع تر و بهتر به نتیجه دلخواه خود دست پیدا کنید. وکالت در لغت به معنی اعتماد کردن و واگذار کردن تمام امور یک شخص به شخص دیگر می باشد.