شکسته شدن سد انحصار وکالت یک گام به اجرا نزدیکتر شد – خبرگزاری مهر

لیکن بحث حاضر ناظر به آن دسته امور خارج از دادگستري ميشود که وکالت کاری لقب دارد و در جای خود به انواع گوناگونی تقسیم می شود. کاربرد دیگر وکالت اعطای اختیاراتی جهت انجام کاری و یا یک سلسه اموری است که به حدود اختیارات وکیل بستگی دارد، و به مصداق مثال ساده عرفی دیگری که اشاره دارد” آدم زنده که وکیل و وصی نمی خواد” حکایت از این معناست که از آنجایی که ماهیت قرارداد وکالت نیابت است، به همین علت عملیات وکیل صرفاً در چارچوب اختیارات اعطایی از سوی موکل اعتبار دارد. بهتر است از انجام وکالت در مورد معاملههای وراثتی و شراکتی که موکلین بیش از یک نفر هستند، بپرهیزید. به عبارت دیگر هر چند ظاهر سند وکالت است لیکن بلحاظ اینکه داخل در یک عقد لازمی قرار می گیرد، از لزوم آن وام می گیرد. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد معرفیشده از کمیته امداد امام خمینی (ره) ۸۹ نفر، بهزیستی ۸۷ نفر، دادگستری ۲۹ نفر، دفتر ارتباطات مردمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۲ مورد و مراجعه مستقیم ۲۰ مورد بوده است.

لذا گرچه در خصوص سایر موارد وکالت کاری چنین محدودیتی وجود ندارد، لیکن کسی که وکیل کاری یا به تعبیر دیگر وکیل مدنی می شود، هنگام مراجعه به مراجع قضایی با قید حق توکیل به وکیل دادگستری، قادر به انعقاد قرارداد با وی می باشد. لیکن جهت انجام تشریفات عقد شامل اخذ مفاصا حسابهای شهرداری و دارایی و نیروی انتظامی و النهایه صدور سند رسمی در دفاتر و ادارات اسناد رسمی و پلیس راهور، وکالتی حاوی کلیه اختیارات اعم از کاری و مملک اعطاء می شود، بطوریکه موکل را بی نیاز از حضور در مراجع مذکور در مراحل انتقال سند می کند. بسیاری از افراد به دلیل مشغله کاری زیاد، خرید و فروش خودرو خود را به اشخاص دیگری میسپارند. پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد، بنابر این بلاعزل بودن وکیل مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی شود. به اين صورت که شخصي (موکل) شخص ديگري را (وکيل) نايب خود برای انجام کاري قرار ميدهد تا از جانب وی موضوع وکالت را انجام دهد. بهترن وکیل تهران : بهترین وکیل تهران کسی است که تمام ویژگی های خوب را داشته باشد که در این مقاله به بررسی ویژگی های می پردازیم.

دلیلی هم که برای این مورد وجود دارد این است که این وکیل نیست که رأی را صادر می کند و وکیل تنها کارها را از لحاظ حقوقی و قانونی انجام می دهد و نتیجه پرونده از طریق مراجعی که در این زمینه تخصص کافی را دارند و ارگان های مربوطه چون دادگاه ها و دیوان عالی کشور و… طبق ماده ۶۳۳ قانون : وکیل نمیتواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد. در ادامهی این مطلب ما را همراهی کنید تا خدایی ناکرده از این مسئله متضرر نشوید. به گزارش باشگاه خبرنگاران، دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی مستقر در وزارت اقتصاد در راستای اجرای قانون مبنی بر بارگذاری اطلاعات مجوزها و شکست انحصار در “صدور پروانه وکالت”، نسبت به ثبت اطلاعات مجوز وکالت اقدام کرد. پرسش: اگر هنگام فروش یکباب مغازه در پاساژی که هنوز فاقد سند رسمی است علاوه بر تنظیم قرارداد عادی، به خریدار وکالت بلاعزل داده شود که جهت انجام مقدمات زدن سند شامل رفع خلاف شهرداری اخذ مفاصای مالیاتی و نتیجتاً بر طرف شدن موانع ثبتی اقدام نماید تا بتواند متعاقباً در دفترخانه بنام خود سند رسمی تنظیم کند، آیا بنا به پاسخ سؤال فوق فروشنده باز هم اختیار انتقال ملک را به دیگری دارد؟

مطابق قانون مدني وکالت به عقدی اطلاق می شود که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مينمايد. افراد در خرید و فروش اموال خود باید حتما در قالب عقد بیع معامله انجام دهند و مالکیت خود را ایجاد نمایند؛ چرا که اگر کسی به صورت وکالتی معامله نماید بدون اینکه عقد بیع تنظیم کرده باشند و آنگاه مثلا موکل بمیرد در این صورت همان طور که گفته شد وکالت از بین می رود و ظاهرا دیگر وکیل با این وکالت نمی تواند اثبات مالکیت کند و اثبات مالکیت آن مشکل می شود مگر اینکه وکیل با دلایل و مستنداتی مالکیت خود را اثبات نماید. 2- روش دیگر اینکه اگر قبلاً در سامانه ثنا (سامانه قوه قضاییه راجع به ثبت و پیگیری شکایات) ثبت نام نموده اید و تلفن همراهی که آنجا معرفی نموده اید در ایران فعال است، می توانید از طریق آن سامانه هم بدون اینکه نیاز به حضور شما در ایران باشد به وکیل مورد نظر خود وکالت بدهید. بنابراین در این فرض نه موکل حق عزل وکيل را بدون کسب رضايت وي خواهد داشت و نه وکيل حق استعفا بدون رضايت موکل را دارا است.