شغل وکالت و راه های ورود به آن – گروه وکلای پارسا

پیدایش سازمان وکالت همزمان با روی کار آمدن بنی عباس میتواند گویای این نکته باشد که سیاست سرکوب و خفقان بنی عباس و برخورد خشن آنان با علویان، به ویژه ائمه معصوم علیهم السلام و پیروانشان، نیز نقش زیادی در پیدایش این تشکیلات به ویژه در کم و کیف این شبکه داشته است؛ چرا که ائمه علیهم السلام در چنین شرایطی نمیتوانستند به راحتی با شیعیان رابطه برقرار کنند و ایشان را به حضور بپذیرند. در حقوق فرانسه شرط سلب حق عزل در یک عمل حقوقی معین ب صورت شرط ضمن عقد بی تاثیر تلقی کرده اند و الزام موکل را به اعمال حقوقی که وکیل عزل شده در محدوده قرارداد برای او انجام داده مناسب ترین وسیله جبران خسارت ناشی از عزل دانسته اند اما گروه دیگر , عزل موکل را همواره نافذ و معتبر شناخته اند چه نایب نمی تواند برخلاف منوب عنه تصمیم بگیرد . در صورتی که موکل ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کند در این حالت تردیدی در اسقاط این حق وجود نخواهد داشت. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کسب حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند.

عبدلیان پور در عین حال از برنامه هایی برای بالابردن صلاحیت مشاوران خانواده خبر داد و گفت: در بحث مشاوران خانواده معتقدیم که صرف پرداختن به مبحث طلاق کافی نیست لذا اگر ما در مسائل اولیه دعاوی خانوادگی ورود کنیم، بسیاری از دعاوی بعد از آن، پیش نخواهد آمد بنابراین با افزایش صلاحیت مشاوران، از حجم ورودی پرونده هابه محاکم خانواده نیز کم خواهد شد. وکالت در دادگاهها به جز موارد استثنایی که در قانون پیشبینی شده، توسط اشخاصی غیر از وکلای دادگستری یعنی افرادی که پروانه وکالت ندارند، ممنوع است. قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری نیز در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب کند. قانونگذار سابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء کرده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته بود اما قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح کرد و در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق دفاعی متهم را لحاظ کرده است که مقرر میدارد: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.

امام صادق(ع) / ۶ نفر. سازمان وکالت، شبکهای ارتباطی متشکل از امام معصوم(ع) و عدهای از شیعیان نزدیک و وفادار به امام(ع) که تقریبا همزمان با روی کار آمدن بنی عباس (۱۳۲ق.) و عصر امام صادق(ع) تأسیس، و با فرارسیدن عصر غیبت کبرا و وفات علی بن محمد سمری آخرین سفیر امام عصر علیهالسلام (۳۲۹ق) منحل شد. عبدلیان پور تاکید کرد: در کنار تخصص، تعهد اخلاقی و کاری نیروها برای مرکز بسیار مهم است و اینکه می گوییم وکلا، کارشناسان و مشاورانی در تراز انقلاب اسلامی می خواهیم، یعنی همین تعهد به امور که موجب پرورش یک وکیل، کارشناس و مشاور خانواده خواهد شد. شرایط عمومی وکالت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ آمده است که شامل مواردی از قبیل اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی، نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری، نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرقههای ضاله و معاند با اسلام وعدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی است و مواردی از این دست است. وکلا نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کردهاند، دفتر وکالت تاسیس کنند و نیز نمیتوانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند.

نشریه علمی تخصصی علم و وکالت به نام کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۸۲۳۸۰ پروانه انتشار دریافت کرده است. نقش مالی، یا دریافت وجوه شرعی; همچون خمس، زکات، نذر و یا هدایای شیعیان و تحویل آنها به امامان شیعه(ع) و مصرف آنها در مواردی همچون: مصرف بر ضد حاکمیت عباسی، و رفع نیازهای اقتصادی امامان(ع) و شیعیان نیازمند. این سازمان نقش مهم و تعیینکنندهای در پیشبرد اهداف امامان معصوم علیهم السلام داشته است. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ میشود. به موجب ماده 55قانون وکالت مصوب 1315،تظاهربه وکالت وهمچنین مداخله ی اشخاصی که پروانه وکالت دادگستری ندارند درعمل وکالت دادگستری،به قید مجازات ممنوع شده است . برای مثال اگر وکیل پروندهای در دادگاه کیفری استان برای دفاع از متهم به قتل دارد، حضورش در این پرونده الزامی است و باید برای پروندههای دیگری که جلسه محاکمه آنها در همین زمان برگزار میشود، لایحه بفرستد. به موجب ماده 348قانون آیین دادرسی کیفری درجرائمی که مجازات آن ها سلب حیات،حبس ابد،قطع عضو و…