شغل وکالت و راه های ورود به آن – گروه وکلای پارسا

وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد. 3- در صورتی که در طی موعد مقرر، پلاک تعویض نشود، وکالت از اعتبار ساقط شده و باید مجددا تمدید شود. از طرفی چنانچه به هر دلیلی اعتبار وکالت نامه به اتمام برسد، با پرداخت همان هزینه وکالت تعویض پلاک، قابل تمدید است. وکیل معاضدتی مکلف است با موکل قرارداد حقالوکاله تنظیم کند و نسخه­ای از آن را برای واحد معاضدت قضایی واقع در کانون وکلا ارسال کند و در صورت اتمام دعوا و حاکم شدن موکل یا اخذ محکومبه، باید یک پنجم حقالوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر اینکه بتواند ثابت کند که دریافت حقالوکاله قانونا ممکن نیست. سوالی که بدنبال مطالب گذشته مطرح می گردد این است که آیا موکل وکیل می توانند با راضی هم در ضمن عقد تصریح نمایند وکالت حتی پس از فوت یا جنون احد طرفین باقی بماند ؟ چون اگر حق عزل وکیل توکیلی، منظور موکل بوده باشد، باید در سند وکالت اولیه به آن تصریح میشد. در ادامه ی همین ماده، برخی اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح گردد تا وکیل اختیار و مسئولیت انجام آن ها را داشته باشد.

همچنین با معرفی شخص بهعنوان وکیل تسخیری، وی نمی­تواند مسئولیت محول شده را نپذیرد، زیرا که هر وکیل دادگستری در سال باید سه دفعه، تسخیرا و مجانا برای متهمین وکالت کند. موسسه حقوقی دادگران حامی (دفتر وکالت دادگران) از سال 1384 با همکاری جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران (حقوقدانان دارای پروانه وکالت دادگستری) تاسیس شد و تا به امروز با هدف قبول وکالت و اعطای مشاوره حقوقی به هموطنان ایرانی سراسر دنیا و خارجیان مقیم ایران، به حیات خود ادامه داده است. به علاوه در وکالت، ادامه اذن، شرط لازم میباشد و با فوت موکل اذن او مرتفع میشود و اموال او هم به ورثهاش منتقل میگردند، لذا تصرفات وکیل در اموال موکل پس از فوت وی تصرف در مال غیر، تلقی شده و مصداق معاملات فضولی است. ضمن اینکه هزینه هم بالا نیست که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد. در غیر این صورت امکان تفویض وکالت و انجام روند کار برای خریدار وجود نخواهد داشت.

با این حال کارشناسان توصیه میکنند حتما وکالت نامه مدت دار باشد چون در صورت تعلل از سوی خریدار و اقدام نکردن وی، فروشنده به مشکل برخورد خواهد کرد. نکتهی قابل ذکر این است که در صورت تعیین وکیل از طرف دادگاه، قابل تغییر از سوی متهم نیست مگر در مواردی که ترس آن باشد تا بیطرفی و امین بودن وکیل دچار اخلال شود؛ در این رابطه مواردی در قانون ذکر شده است مانند اینکه وکیل تسخیری، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در پرونده باشند، بین وکیل با یکی از اصحاب دعوا رابطهی خویشاوندی وجود داشته باشد، وکیل قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد، یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وکیل یا همسر وی باشد، وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او، وارث یکی طرفین دعوا باشد، وکیل تعیینشده در گذشته پیرامون موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد و همچنین بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. امروزه م یتوان «وکالت » را چه از لحاظ مبنایی و چه از لحاظ مفهومی در چارچوب اسناد بی نالمللی اعم از کنوانسیو نها، معاهدات، پروتکل، بیانی هها و لوایح بین المللی مشاهده کرد.

شما باید دوره کارآموزی را بگذرانید و همچنین در امتحانت اختیار قبول شوید و در صورت موفقیت پروانه وکالت پایه یک دادگستری به شما اعطا می گردد و به طور رسمی می توانید کار خود را شروع کنید. داوطلبان این آزمون بر اساس قوانین وضع شده و دارا بودن مدرک رشته های مورد تایید که به آنها اشاره خواهیم کرد در آزمون وکالت شرکت کرده و در صورت قبولی در این آزمون باید یک دوره کارآموزی تحت نظر یک وکیل پایه یک دادگستری بگذرانند و همچنین در امتحانات اختیار شرکت کرده و نمره قبولی را کسب نمایند. در این حالت که به آن وکالت فروش هم گفته میشود، فروشنده فقط در زمان اعطای وکالت در دفترخانه حضور پیدا میکند تا روند مرتبط با تعویض پلاک و اقدامات نهایی برای فروش در محضر را انجام دهد. بنابراین در برخی شرایط که فروشنده به دلیل عدم امکان حضور، هزینه وکالت تعویض پلاک را متقبل میشود، در مقابل کاهش هزینه ثبت معامله، ارزش بالایی دارد.