جایگاه نهاد وکالت در چارچوب اسناد بینالمللی حقوق بشر

این عمل ممکن است یک کار فیزیکی باشد مانند وکالت در مذاکره با کسی، حضور در جائی و یا یک عمل حقوقی باشد مثل خرید و فروش و معامله از جانب موکل، رجوع به ادارات دولتی جهت انجام امور اداری موکل. برای کسب اطلاعات از وکیل بین الملل به این لینک رجوع کنید. ولی با وکالت تنظیمی در دفترهای اسناد رسمی نمی توان از سوی فرد حقیقی و یا حقوقی مستقیماً به دادسراها و دادگاه ها رجوع و موضوع وکالت را انجام داد. به طور مثال وکیل دادگستری تهران نمی تواند کلاً در شیراز وکالت نماید. وکالتدهنده را موکل و کسی که وکالت به او اعطا میشود را وکیل میگویند. کار مورد وکالت باید در ملکیت موکل باشد و قابلیت نیابت را داشته باشد بنابراین موکل نمیتواند عبدی را که در آینده میخواهد بخرد به کسی را وکالت در آزادی آن عبد بدهد، یا کسی را وکیل کند در گرفتن روزهاش، زیرا در دو مثال عبد هنوز به ملکیت موکل در نیامده و روزه هم قابل نیابت به دیگری نیست. یا خودروی شما را با قیمتی که مورد قبول شما نیست، معامله میکند.

دو طرف با هم از قبل در رابطه با این هزینهها صحبت میکنند و به توافق میرسند. پرداخت این هزینهها توافقی است. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که برای مثال: فروشنده خودرو به خریدار وکالت میدهد که کارهای مربوط به تعویض پلاک را شخصاً انجام دهد. وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است و در اصطلاح حقوقی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود میکند. عقدی که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. وکیل در توکیل: به وکیلی گفته می شود که از سوی موکل خود اختیار مشخص کردن وکیل دیگری را برای او داشته باشد. اما توجه داشته باشید که این وکالتنامه قراردادی است که میتواند ریسکها و خطراتی برای طرفین به خصوص خریدار در پی داشته باشد. شخص خریدار، ممکن است با وکالتنامه به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند. ممکن است، خودرو در مراکز تعویض پلاک توقیف شود.

ممکن است بعداً دچار مشکلات فراوانی شوید. بهترین کار در وکالت بلاعزل فروش، نوشتن مبایعهنامه در کنار وکالت بلاعزل است. وکیلی با تاکید براینکه کانون های وکلا پایبند به قانون هستند، عنوان کرد: ما قانون را ابزار کار خود می دانیم و طبق قانون از صفر تا صد آزمون وکالت به کانون ها سپرده شده و برای قوه قضائیه هم شرح وظیفه احصا شده است. عبدلیان پور در عین حال از برنامه هایی برای بالابردن صلاحیت مشاوران خانواده خبر داد و گفت: در بحث مشاوران خانواده معتقدیم که صرف پرداختن به مبحث طلاق کافی نیست لذا اگر ما در مسائل اولیه دعاوی خانوادگی ورود کنیم، بسیاری از دعاوی بعد از آن، پیش نخواهد آمد بنابراین با افزایش صلاحیت مشاوران، از حجم ورودی پرونده هابه محاکم خانواده نیز کم خواهد شد. حتی حنفی ها هم در مورد بیع عین مرهونه، موت را موجب بطلان وکالت نمیدانند. برای مطالعه بیشتر در مورد وکالت دادگستری ر . تبصره ۲- وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سهگانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزههای معین بدهد، اگر داوطلب مزبور درحین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا نامیده میشوند.

وکالت در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که یکی از انواع آن، وکالت در دادگستری است. در فرضی که موکل، مشروط علیه وکالت بلاعزل است این سؤال متصور است که آیا علاوه بر سلب حق عزل، حق انجام مورد وکالت نیز از وی ساقط می گردد یا خیر؟ آیا آنها توافق به عدم استفاده از حق کرده اند و عقد جایز را مانع آن قرار داده اند یا به اسقاط حق تراضی داشته اند و حق انجام مورد وکالت را نیز ساقط کرده یا منتقل کرده اند اصل حاکمیت اراده تراضی دارد که آنان به دلخواه به یکی از این صورتها توافق نمایند و خواسته هایشان را بطور صریح در قرارداد جایز بگنجانند در صورت تردید اصل عدم اسقاط حق است و تراضی دو طرف را باید بر وجه نخستین حمل نمود . موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که به اظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب و ساقط نمود. اگر وکالت بالفظ ( صیغه ) اجاره واقع شود و شرایط آن کامل گردد لازم می شود در سایر موارد وکالت از طرف هر یک از وکیل و موکل قابل فسخ است در صورت عزل موکل , تا ابلاغ خبر عزل به وکیل و آگاهی او اعمال وی نافذ و معتبر است .