باشد وکالت در توکیل چیست؟

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، ادامه داد: اعتقاد بر این است که نهادی باید وکیل مستقل را تربیت کند و به موجب قانون معتبر در بیش از نیمقرن گذشته تاکنون کانونهای وکلا به عنوان متولیان امر وکالت به تربیت وکیل اقدام کردند. رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ادامه داد: هیچ وکیلی نمیتواند نتیجه پرونده را تضمین کند، چراکه نتیجه کار در دست وکیل نیست و تنها سعی وکیل باید بر تلاش و دفاع از کار خود باشد و همه این موارد دفاع تعریف و ضمانت اجرایی دارد و در صورت تخلف در دادسرا، همه تخلفات وکیل بررسی میشود. وی ادامه داد: در زمان ریاست اسبق قوه قضائیه آیین نامه ای تصویب شد، بدون آنکه مسیر قانونی آن طی شود که استقلال نهاد کانون وکلا را نشانه رفته بود که همان زمان ایشان دستور توقف آن را داد. و دفاع از حق در واقع یکی از وظایف وکلا است. از طرفی برای اینکه این تعداد زیاد وکیل بیکار نشوند و به دنبال کارچاقکنی یا پروندهسازی یا دفاع غیراخلاقی از مجرم نروند، دو راهکار وجود دارد. وی افزود: برای نخستینبار در سال جاری برای دفاع از حقوق عامه تفاهمنامهای سه جانبه بین دادگستری، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و کانون وکلای اصفهان منعقد شد که در راستای این تفاهمنامه، کارگروه سه جانبهای از نماینده این سه دستگاه تشکیل و امور مختلف حقوق عامه ازجمله خشکی زایندهرود و محیطزیست اصفهان در این کارگروه مطرح شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه عنوان کرد: درحالی که برگزاری آزمون وکالت برعهده این کانون است، اما به یکباره می گویند که نهاد موازی ما در سال آینده در دو فصل می تواند آزمون برگزار کند که این چیزی جز تضعیف نهاد کانون وکالت نیست. وی با بیان اینکه وجود کانونهای مستقل در دنیا و بیش از ۷۰ سال در ایران مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: در سالهای اخیر اقداماتی مانند هجمهسازیهای سنگین علیه وکلا مانند دریافت حقالوکالههای سنگین صحت ندارد و تمام مباحث اینچنینی موجب تضعیف نهاد وکالت کشور شده است. وی با اشاره به تأخیر در آزمون وکالت ۱۴۰۰ اظهار کرد: کانونها مکلف هستند یک بار در سال آزمون وکالت را برگزار کنند، اما سال جاری به علت اصرار قوه قضائیه مبنی بر درج شدن این آئیننامه در آگهی آزمون، کانونها هنوز نتوانستهاند آزمون را اجرا کنند و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ آزمون اجرا شود. علاوه بر این اجرای طرح بیمه وکالت نیز به طور آزمایشی از سال ۹۸ در استان اصفهان شروع شده است. آنکه خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازاتانتظامی درجه 4 محکوم خواهد شد.

در وکالت غیرمستقیم شما به یکی از وابستگان درجه یک خود در ایران وکالت میدهید و با اعطای حق توکیل بغیر در وکالتنامه، به او اختیار می دهید تا برای امور شما در تهران وکیل انتخاب نماید. مگر اینکه وکیل در توکیل. وکیل باید اختیار توکیل به غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت، وکیل گرداند. از طرفی، زمانی که بازار رقابتی شود و هر وکیلی که تواناتر باشد و بتواند خدمات خود را بهتر و با کیفیت بیشتر عرضه کند در واقع شغل خود را تضمین کرده است. بنابراین میتوان گفت که بازار وکالت کشور با کمبود وکیلِ توانمند با دستمزد عادلانه و مناسب مواجه است. ما در این مطلب به شغل وکالت و راههای ورود به بازار آن را برای شما توضیح میدهیم. بله دارد. زمانی که شما از طریق وکالت بلاعزل ملکی را خریداری میکنید، تا زمانی که سند نزنید، شما صاحب خانه نیستید. وکالت محضری چه به صورت ساده باشد یا بلاعزل موکل خودش هم میتواند عمل وکالت را انجام دهد و این حق تنها برای وکیل نیست. به نظر می رسد که علت اصلی روی آوردن مردم به این گونه وکالت ها ایجاد یک رابطهی حقوقی محکم و رفع تزلزل ناشی از جایز بودن عقد وکالت است.

کلنگزنی ساختمان جدید کانون وکلا در منطقه شهید کشوری انجام شد و امید است خدمات بهتری به وکلا و مردم ارائه شود. در اظهار نظر تعجب برانگیز دیگری، جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای مرکز گفت: در کشوری که بیش از ۲۵٪ وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت خود را ندارند و بیش از ٪۴۰ وکلای جوان ما بیکار هستند، چگونه میخواهند به یکباره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟ از جمله تعهدات وکیل، رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیتهای خویش، تسلیم صورتحساب وکالت و از جمله تعهدات موکل، التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث و پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات است. البته این نکته به این معنا نیست که باید بدون تعیین ظرفیت به آموزش حقوق در دانشگاهها پرداخت اما به معنای تعیین ظرفیت و ایجاد محدودیت از کانال آزمون وکالت نیست. پس در صورت عارض شدن فوت یا جنون دیگر وکالت ( در معنای اصلاحی خود ) صدق نمی کند بلکه در صورت اول ( فوت ) می توان از وصایت و در مورد دوم ( جنون ) از مزایای ولایت اولیا قانونی بهره مند شد به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وکالت و مجنون نیز نمی تواند موکل یا وکیل باشد .