باشد وکالت در توکیل چیست؟

شرط صحت دیگر وکالت تضمینی این است که وکیل در این مورد آگاهی لازم را داشته باشدو در صورتی این کار را عهده دار شود که بداند می تواند بر اساس سابقه کار خود و تعهدات لازم برای انجام کار وکالت می تواند وکالت تضمینی را بر عهده بگیرد. در مورد هر پرونده ای که وکیل بر عهده می گیرد حق الوکاله ای تعیین شده است و برای این کار درصدهای خاصی از کار برای وکالت مشخص می شود. در مواردی که موکل ترجیح می دهد برای خیلی از موارد از دو وکیل به جای یک وکیل استفاده کند، برای این کار نیاز است که مشخص کند هر کدام از این وظایف وکیل تا چه مرحله ای است و از همان ابتدا این کار صورت گیرد. یا اینکه با توجه به قانون و مدارکی که در اختیار وکیل قرار می گیرد وکیل بداند که کار تا چه مرحله ای می تواند صورت گیرد و اگر به هر طریقی کار نتواند انجام شود موکل حق خود بداند که بر اساس قانونی که وکالت تضمینی را در نظر گرفته اند بتواند حق الوکاله وکیل را بدهد. هر گونه اقدامی که توسط وکیل یا موکل انجام شود که با کار صورت گرفته مخالف باشد می تواند فسخ قرارداد را نشان دهد.

در مورد وکالت بلاعزل یک سوال به ذهن می آید و آن اینکه آیا موکل در وکالت بلاعزل می تواند خودش مورد وکالت را انجام دهد؛یعنی اگر مورد وکالت فروش یک باب خانه باشد؛ موکل با اینکه حق عزل وکیل را از خود سلب کرده، می تواند خود اقدام به فروش نماید یا نه؟ سواد و بینش و شم حقوقی – تسلط به قوانین عام و قوانین خاص و قوانین جدید – تجربه کاری حداقل ۳ سال – انصاف در دریافت هزینه وکالت و حق الوکاله – صلابت در دفاع – امانت داری – داشتن روابط اجتماعی قوی – پیگیری پرونده – جوان پخته و یا میان سال دارای نیروی پیگیری – صبر و حوصله جهت پیدا کردن راهکارهای پرونده – داشتن روحیه حق طلبی و عدل و داد و عدالت خواهی – درستی و راستی با موکل – داشتن شخصیت کارآگاهی. شرط دیگر این کار شامل این مسأله می شود که کاری که موکل بر عهده وکیل می گذارد از لحاظ قانونی و شرعی هیچ نوع مشکلی نداشته باشد و به صورتی ممنوع نباشد.

اگر وکیل موظف شود که کار را تا مراحلی چون دادگاه تجدید نظر و همچنین مرحله ای که شامل انجام حکم می شود بر عهده بگیرد حق الوکاله بیشتری را می تواند تعیین کند و هر چه این مراحل بیشتر طول بکشد هزینه ای بیشتر را برای موکل در پی دارد، زیرا وکیل موظف می شود که این مراحل را تماما و بر اساس قانون اساسی برای موکل مشخص کرده و زمان های هر کدام از دادگاه ها را به فرد اطلاع دهد. طبق قانون اساسی فسخ قرارداد وکالت از چه روش هایی امکانپذیر است؟ طبق قانون اساسی زمانی که قراردادی بین فرد وکیل و موکل به امضاء می رسد باید در تمام مراحل این قرارداد به صورت قانونی ادامه پیدا کند مگر در موارد خاصی که هر کدام از طرفین به فکر فسخ قرارداد باشند. در صورتی که فرد وکیل و موکل یا موکلین در مورد وکالت تضمینی به توافق برسند نیاز است که وکالت نامه ای تنظیم شود یا اینکه قراردادی در این زمینه تصویب شود که هر دو نفر در مورد شرط وظایف لازم و پرداخت هزینه در زمان های تعیین شده مقررات لازم را قید کنند و بر طبق آن پیش بروند.

وکالت در امور حقوقی امکان پذیر است مگر در قبض ثمن یا اخذ حق که تصریح می خواهد. برای انجام اموری مانند خرید و فروش خانه، خرید و فروش خودرو، تعویض پلاک خودرو، مدیریت شرکت، سرپرستی از فرزند، اخذ مدرک تحصیلی، وکالت مراجع قضایی، وکالت در طلاق و … هر هزینه ای که نیاز است برای خرید تمبرهای دادرسی و هزینه های لازم برای خدمات قضایی وجود دارد باید توسط موکل پرداخت شود و وکیل این حق را ندارد که این هزینه ها را به همراه حق الوکاله خود با مبلغ بیشتری به موکل اعلام کند. در هنگام عقد قرارداد نیاز است که هر موردی که به وکیل باید سپرده شود به طور کامل قید بشود و در مواردی که در جریان کار صورت گرفته موکل درخواست شکایت های دیگری را داشته باشد یا از وکیل بخواهد که طرح های دیگری را نیز انجام دهد نیاز است که هزینه هایی که برای این مورد وجود دارد را به صورت کاملا جداگانه به وکیل پرداخت کند. ۱- از بین رفتن موضوع در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث: مانند اینکه کالای مورد وکالت بسوزد یا موسسه ای که وکیل آن را اداره می کند منحل شود. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.