آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

در نتیجه با ماهیتی متفاوت از وکالت های معمولی بیشتر آثاری که ایجاد میکند بر پایه بیعی است که در ضمن آن واقع شده است. علاوه بر این اجرای طرح بیمه وکالت نیز به طور آزمایشی از سال ۹۸ در استان اصفهان شروع شده است. سه هزار و ۱۰۰ وکالت تسخیری و یک هزار وکالت معاضدتی از شروع سال جدید تا پایان بهمنماه در کانون وکلای استان اصفهان انجام شده است. دفتر وکالت فاطمه یعقوبی با دارا بودن بهترین وکلای متخصص امور ثبتی و مجموعه حقوقی کاردان آماده ارائه خدمات مشاوره و قبول وکالت در امور ثبتی به شما عزیزان می باشد. عزل یا استعفاء وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید خواهد کرد. وکلا عدلیه مکلفند محل سکونت خود را کتبا به قسمت تشکیلات وکلا اطلاع دهند و در صورتیکه محل سکونت خود را تغییر دهند مراتب را با قید محل اقامت جدید در ظرف ۲۴ ساعت مزبور بنویسند.

وکلا مکلفند دارای دفاتر ذیل باشند. ۲. لااقل دارای یکنفر وکیل که سمت معاونت دارالوکاله را خواهد داشت باشد و به اندازه کافی عضو تحریری داشته باشد. وزارت عدلیه همه ساله برای اجرای ماده۲۶ قانون وکالت و نظارت در ترفیع وکلا کمیسیون تشکیل میدهد اعضاء کمیسیون عبارتند از: رئیس و مدعیالعموم و اعضاء محکمه وکلا رئیس اداره حقوقی و رئیس اداره نظارت و رئیس قسمت تشکیلات وکلا که سمت منشیگری کمیسیون را نیز خواهد داشت. پس تعمیم اسقاط حق عزل وکیل اول به حق عزل وکیل دوم توسط دادگاه موجه به نظر نمیرسد و موکل هم چنان حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. موکل «م» بعد از اطلاع از تفویض وکالت به غیر، با اعتقاد به این که حق عزل وکیل دوم را دارد به عزل وکیل دوم میپردازد و این اقدام خود را به وسیله اظهارنامه به اطلاع وی میرساند و سپس از دادگاه عمومیتقاضا میکند تا انحلال وکالت را تأیید کند.

بنابراین فوت موکل یا وکیل منجر به انحلال عقد وکالت بلاعزل می گردد. مسئولیت مدنی مسئولیتی است که از بی احتیاطی و تقصیر ناشی می شود و ضرر به بار می آورد. پیدا کردن وکیل برای یک ایرانی میقیم خارج از کشور از طریق جستجوی اینترنتی ، بسیار آسان می باشد منتها اطمینان از خوب بودن وکیل نیازمند توجه و صرف وقت از جانب شما می باشد که با توجه به معیارهایی مانند تخصص، پایه ی وکالت، سوابق، دانش کافی و بروز، جدیت در حرفه و توانایی های دیگر او می توانید گزینه ی مناسبی را انتخاب نمایید. مغزی طلائی در طرفین پارچه که از شانه چپ بطرف جلو آویخته شده (اپیتژ) و علامت کانون که روی آن در قسمت پائین ملیله دوزی شده باشد. ولی اگر با وجود اطلاع از آن چه گذشت اقدام به فروش به تنهایی و به استقلال نموده باشد بیع انجام شده غیرنافذ بوده و در صورتی که مالک تنفیذ نماید، صحیح و الا باطل خواهد بود». وکیل منتخب مکلف است قرارداد حقالوکاله تنظیم بوده نسخه دوم آنرا با رسید وکالتا بدبیرخانه معاضدت قضائی بفرستند و پس از ختم دعوی در صورتیکه موکل محکومله واقع شود و خمس حقالوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و بصندوق کانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید در بافت حقالوکاله قانونا غیرمقدور است.

پس در صورت عارض شدن فوت یا جنون دیگر وکالت ( در معنای اصلاحی خود ) صدق نمی کند بلکه در صورت اول ( فوت ) می توان از وصایت و در مورد دوم ( جنون ) از مزایای ولایت اولیا قانونی بهره مند شد به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وکالت و مجنون نیز نمی تواند موکل یا وکیل باشد . ۳. برای صدور حکم غیابی در هر مرحله نصف آنچه برای آن مرحله مقدور است. وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد. در نتیجه انجام این کار را به اشخاص دیگری که مورد اطمینانشان هستند، واگذار میکنند. تقاضای معاضدت به دبیرخانه مؤسسه مزبور داده میشود کسانی که دور از مرکز ـ معاضدت قضائی هستند میتوانند مستقیماً یا توسط کانون محل در صورتی که تشکیل شده باشد و یا به وسیله دفتر عدلیه اقامت خود را تقاضا نماید. دفتر معاضدت مکلف اسـت اطلاعاتی که از طـرف وکیل انتخابی واصل میشود به موکل ابلاغ نماید. به ویژه در وکالت در دعوی برای حفظ حقوق بازماندگان با فوت موکل، وکیل مکلف است که دعوی را دنبال کند و دادگاه نیز باید این وکالت را معتبر بداند تا هنگامیکه ورثه، وکیل را عزل کنند.