آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

در رابطه با راه های پیدا کردن و وکالت دادن به وکیل خوب باید گفت اقامه دعوي حقوقي و يا كيفري نسبت به هر موضوعي معمولاً يكبار قابليت طرح را دارد (مگر موضوعات و يا مواردی كه از اين قاعده مستثني هستند). وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن میباشد. توجه داشته باشید هرکسی که خود را به زبان وکیل پایه یک دادگستری معرفی کرد، لزوماً مجوز این کار را ندارد و الزاماً وکیل نیست و بسیار دیده می شود که افراد غیر متخصص با دایرکردن و ثبت یک مؤسسه که متأسفانه کار سختی هم نیست و نظارت چندانی هم وجود ندارد اقدام به معرفی و تبلیغ و قبول پرونده های حقوقی نموده و آن پرونده ها را به وکلای جوان و کارآموزان وکالت با دستمزد کم واگذار نموده و عمده منافع را خود به جیب می زند، صرفا برای دلالی پرونده های حقوقی ! این طرح در سطح کشور مطرح شد و اتحادیه نیز از آن استقبال کرد اما لازمه آن، پیگیری خارج از صنف بود که اجباری شدن وکیل در پروندهها علیرغم اصرارهای بسیار، مورد توجه قرار نگرفت. بر این اساس در صورت تأیید شورای نگهبان، آزمون وکالت بدون ظرفیت عددی برگزار خواهد شد و هر شخصی که بتواند ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون وکالت را کسب کند، به عنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد.

وی در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا در تصویب قوانین به جایگاه وکلا توجه داشته باشند و به نوعی با آنها رفتار نشود که مجازات انگاری است. بنابراین با توجه به این اصل اهمیت وکیل و وکالت برای اشخاص عینیت پیدا می کند و با توجه به اینکه مردمان آبرومند مستحب است که در مرافعات وکیل بگیرند و خود مباشر خصومت نشوند، مقاله خود را به عقد وکالت اختصاص داده، باشد که مورد استفاده خود و قاریان و شنوندگان ارائه این مقاله باشد. وی خاطرنشان کرد: هر ساله با توجه به اینکه استقلال کانونهای وکلا اهمیت بسیاری دارد، دیدارهای بسیار و جلسات مختلفی با مسئولان در هفته وکیل برگزار و تلاش میشود گردهماییهایی به شکل محدود حضوری و مجازی داشته باشیم. رئیسی با بیان اینکه شاهد برنامههای خوبی در رسانه ملی درخصوص وکیل و نهاد وکالت نیستیم، اظهار کرد: در رسانهها شاهد برنامهها و سریالهایی هستیم که افکار نادرستی نسبت به نهاد وکالت به جامعه القا میکنند. مثله اینکه مالی که برای فروش به وکیل وکالت داده خودش به فروش برساند وکالت منفسخ می شود. در وکالت مطلق، موکل طرف مقابل یعنی وکیل را برای تمام امور مالی و اداری نایب خود قرار می دهد و وکیل می تواند بدون اجازه از موکل در این امور وکالت نماید.

فقط مشروط علیه را ملزم به وفا به شرط می کند و حسب مورد عزل یا استعفا را بی تاثیر می گرداند شرط عدم عزل یا عدم استعفا به صورت شرط نتیجه ممکن است تامدت معین نشود مادام که موضوع وکالت باقی است یا عقد اصلی به سببی از اسباب منحل نشده است طرفین حق فسخ نخواهد داشت بدیهی است که چنین توافقی غرری نبوده و موجب فساد شرط یا خود عقد لازم نمی گردد مشروط بر اینکه ضوابط کلی شروط ضمن عقد بویژه قواعد و مقررات حاکم بر وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا از جمله جزئی بودن تعهد ( موضوع ماده 959و 960ق . 2. زمانی که وکیل خودش استعفا بدهد. یک وکیل باید شیفته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدفش این است که به وسیله این شغل تنها امرار معاش کند مطمئنا وکیل موفقی نخواهد شد. کلنگزنی ساختمان جدید کانون وکلا در منطقه شهید کشوری انجام شد و امید است خدمات بهتری به وکلا و مردم ارائه شود. حضور وکیل مستقل منجر به ارتقای سطح زندگی مردم در سطوح مختلف میشود و تحقق توسعه پایدار یک کشور با حضور نهاد وکالت در قالب کانونها و وکیل مستقل محقق میشود.

این آثار که اغلب نیز مورد غفلت طرفین عقد قرار می گیرد شامل اختیارات موکل در رابطه با موضوع وکالت پس از اعطای آن و اثر شرط عدم عزل نسبت به وکیل در قالب انتقال مال و وکالت است. رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: در این روزها صحبت از آئیننامه ۱۴۰۰ قوه قضائیه است و از طریق این آئیننامه تلاش میشود در امور صنفی وکلا که در اختیار کانونها است، دخالت شود؛ موضوعی که جامعه وکالت را دچار التهاب کرده تبدیل شدن این نظارت با چند ماده به معنای دخالت است و مهمترین خطر این موارد که مورد اعتراض کانونها است، سلب آرامش و امنیت شغلی از وکلا است. چنانکه گفتیم در صورت تردید اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفا بقا حق فسخ برای هر یک از دو طرف می باشد اما چون اقرار صاحب حق می تواند سلب و اسقاط حق را به نفع یگری اثبات نماید همین که ذی نفع بطور آزاد و از روی اختیار چنین اقراری را بکند , بدون نیاز به هرگونه دلیل دیگر این اقرار از وی پذیرفته می شود ( ر . نشنیده انجام داده باشد نسبت به موکلش صحیح و جایز است و زمانی که وکیل استعفا میدهد.