آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

به بیان حقوقی، ” اثر عقد وکالت تملیک نیست؛ بلکه اعطای نمایندگی است”. مگر این که خلاف آن در ضمن عقد تصریح شده باشد و یا این که بر سقوط آن به طور ضمنی توافق گردیده باشد. مثلاً اگر در ضمن عقد بیعی شرط شده است که فروشنده، وکیل خریدار باشد تا برای تأمین ثمن معامله به بدهکار وی مراجعه کرده و طلب خریدار را از او وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمین کند. هرگاه عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازم درآید یا عدم فسخ آن ضمن عقد لازمی شرط شود این شرط فقط می تواند مانع اجرای حق مشروط علیه باشد بنابراین مشروط له می تواند از مقاد شرطی که به نفع او ایجاد شده است صرفنظر نماید در صورت اختلاف قاضی باید با استفاده از قرائن و امارات این دو راه از همدیگر تمیز دهد ممکن است احد طرفین در مقابل دیگری یا هر دو در مقابل همدیگر به اعتباری مشروط له و مشروط علیه باشند . اگر وکیل مالی را از موکل به موجب عقد بیع خریده باشد و از موکل (فروشنده) وکالت بلاعزل فروش گرفته باشد در این حال مثلا اگر موکل بمیرد هر چند وکالت بلاعزل باطل و ازبین می رود؛ولی به منزله اسقاط حق وکیل (یعنی خریدار) نیست و مالکیت آن پابرجا است؛ چرا که قبلا طبق عقد بیع مالک مال بوده است و در این حال وراث موکل باید آن مال را به صورت رسمی به وکیل انتقال دهند.

پس تعمیم اسقاط حق عزل وکیل اول به حق عزل وکیل دوم توسط دادگاه موجه به نظر نمیرسد و موکل هم چنان حق عزل وکیل دوم را خواهد داشت. دوم- در موردی که مراد از وکالت، انجام امری پس از موت موکل باشد که در این حالت، وکیل به وضعیت وصی در میآید». ولی این امکان وجود دارد که در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را اضافه کرد. در نتیجه انجام این کار را به اشخاص دیگری که مورد اطمینانشان هستند، واگذار میکنند. 2. وکالت بلاعزل: این نوع وکالت که این روزها به دلایل مختلفی مانند در رهن بودن سند خودرو، فرار از پرداخت مالیات، عجله فروشنده و … اگر قرار است برای خرید و فروش خودرو یا ملکی وکالت داده شود، باید سند و مدارکی که نشاندهنده مالکیت موکل است، به دفترخانهها ارائه کنید. در این وکالت، وکیل باید دارای شرایط خاصی از جمله تحصیلات حقوقی، شرکت در آزمون وکالت و گذراندن دوره کارآموزی و… لازم به ذکر است در جایی که وکیل در حدود متعارف رفتار کرده باشد اما معامله به مصلحت موکل واقع نگردد، معامله نافذ می باشد. ما در مورد یک وکیل مسئولیت مدنی صحبت می کنیم که از تمرین مسائل قانونی و پرونده های مرتبط با دادگاه لذت می برد و به این کار علاقه دارد .

فقط یک راه و شاید شانس وجود دارد که شما پرونده خود را ببرید ، آن راه ، داشتن وکیل مناسب برای محافظت از حقوق شما و موفقیت پرونده است ، پس بی درنگ به جستجوی وکیل بپردازید . وکالت خرید و فروش خودرو ، نکتهای است که پس از انجام تطابقهای لازم در مورد مشخصات خودرو، شماره موتور، شماره شاسی و … در گذشته یعنی زمانی که قانون مدنی تصویب شد، تا چندین دهه، فوت را از موجبات انفساخ وکالت میدانستند و فرمول دیگری را ضمیمه اسناد وکالت میکردند که از عنوان وصیت استفاده میشد و مینوشتند: وکیل، وکیل در حیات است و وصی در ممات. وکالت مقید : موکل طی عقد قراردادی، انجام امور خاص و مقیدی را به وکیل می سپارد. در صورتی که وکالت با سند عادی و یا سند رسمی واگذار گردد، برای انجام امور اداری و یا انجام معاملات می توان استفاده کرد. لذا تنها وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی سازمان های دولتی و یا مدیر شرکت در چارچوب اختیارات قانونی از طرف شرکت و یا موسسه مرتبط این امکان را دارند که در مراجع قضایی، ثبتی و اداری، از سوی موکل و یا شرکت یا موسسه یا مرکزی که نمایندگی داده است، حضور داشته باشد.

اگر با سند عادی و غیررسمی عقد وکالت تنظیم شود، در مورد وکالتنامههای تنظیمی در ایران وکیل میتواند زیر وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است و اگر وکالت در خارج از ایران داده شده باشد، باید به گواهی یکی از مأموران سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. میزان تجربه قطعا چیزی است که باید در نظر بگیرید. مسئلهی دیگری که برای افراد حائز اهمیت است، پرداخت هزینههای مربوط به خرید و فروش خودرو است. فرض کنید برای خرید خودرو به مراکز مربوطه مراجعه کردهاید. با گرفتن وکالت بلاعزل فروش وکیل مالک آن خودرو شدهاست. وکیل به ما کمک می کند تا در دادگاه بهترین رای را بگیرم و آنها به دلیل اینکه به مسائل حقوق ایران تسلط کافی دارند می تواند از موکل خود دفاع کنند. وکیل مناسب برای محافظت از منافع قانونی شما به شما کمک می کند تا پرونده شما در مسیر صحیح قانونی حرکت کند و نتایجی که شما نیاز دارید را به دست آورید. اگر قصد دارید یک وکیل دادگستری و پایه یک کارهای حقوقی شما را به بهترین شکل ممکن انجام دهد ، پیشنهاد می کنیم با شماره های موجود در سایت تماس گرفته و با وکلای حرفه ای و کاربلد آریا دادیار مشورت بگیرید و در صورت تمایل پرونده خود را به ما بسپارید و دیگر خیالتان راحت باشد.