حدود و عدم توافق وکالت در وکالت

موکل در برهم زدن وکالت وکیل خود آزاد است یعنی اینکه بدون هیچ دلیلی میتواند وکیل خود را عزل کند. لکن برخی از جرائم خاص وکلای دادگستری است مثل افشای اسرار موکل، خیانت به موکل، وکالت بعد از معلق شدن وکیل (تظاهر به وکالت)، کتمان دریافت حق الوکاله بیشتر از تعرفه و درج مبلغ کمتر … Read more

آزمون وکالت ۱۴۰۰ با دخالت های فراقانونی به موقع برگزار نشد – ایسنا

در حال حاضر طرح قانون جامع پذیرش و آموزش وکالت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. تقاضای رسیدگی از محکمه انتظامی که در ماده۱۲ قانون وکالت مقرر است بوسیله عرضحال بعمل میآید و هرگاه معترض مستنداتی داشته باشد و ضمیمه عرضحال ننماید پس از ابلاغ … Read more

راه های پیدا کردن و وکالت دادن به یک وکیل خوب در ایران -تهران

12 – وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند. طرفداران این نظر معتقدند در ماده 22 لایحه استقلال وکالت، تنها یکبار سخن از تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی به میان آمده است و در ماده 22 یا مواد دیگر شیوهای برای اصلاح یا بازنگری آن بیان نشده است. قانونگذار برای اشخاصی … Read more

وکالت بدون فسخ-وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء

به عبارت دیگر، وکالت عقدی است که یکی از طرفین شخصی را نماینده خود می کند که اعمال حقوقی وی را انجام دهد. وکالت بلاعزل: به وکالتی گفته می شود که وکالت وکیل و یا عدم عزی وکیل حین قرارداد لازمی شرط شده باشد. خواسته هایشان را پس از هماهنگی و توافق اراده می توانند … Read more

گروه وکلای راهیان عدالت

زیرا وکالت اعطایی که به صورت شرط ضمن عقد آمده، جزیی از اجزای عقد محسوب میگردد و در نتیجه تا زمانی که عقد اصلی به اعتبار خود باقی است تغییر شرایط از طرف هر یک از طرفین بدون رضایت دیگری مورد قبول نیست. در این میان دیوان عدالت اداری با اعلام نسخ آیین نامه اجرایی … Read more

آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

خیر. وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی که در قانون از آن به عنوان نیابت یاد شده و بر پایه اعتماد داده میشود. با در نظر گرفتن موارد مذکور متعاقدان می توانند علاوه بر شرط عدم عزل حق عزل یا حق استعفا را از خود سلب و اسقاط نمایند زیرا جوار وکالت جواز حقی … Read more

قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل

در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. عبدلیان پور در … Read more

نظامنامه قانون وكالت

5) وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور. تا سال ۱۹۷۹ دانشمندان اعتقاد داشتند تولیدمثل و تولد انسان تنها از طریق روابط طبیعی بین انسانها امکانپذیر است ولی در این سال با استفاده از نخستین رحم مصنوعی، کودکی متولد شد که این فرضیات را تغییر داد و پس از آن، این علم با … Read more

وکالت بلاعزل و اسقاط حق عزل وکیل در وکالتنامه

با همه مزایایی که شاید بتوان برای چنین وکالت هایی قایل شد اما باید دانست که بعضاً میتواند باعث ایجاد ناهنجاری هایی نیز گردد. پیدایش سازمان وکالت همزمان با روی کار آمدن بنی عباس میتواند گویای این نکته باشد که سیاست سرکوب و خفقان بنی عباس و برخورد خشن آنان با علویان، به ویژه ائمه … Read more

وکالت و انواع وکالت

در وکالت اگر برای وکیل اجرت معین شده باشد وکیل مستحق همان چیزی است که معین شده است و در صورت عدم تعیین ، وکیل استحقاق اجرت المثل خواهد داشت . چرا که سلب و اسقاط حق و تحدید اختیار نیاز به دلیل دارد و در صورت تردید، اصل بر عدم انتقال و اسقاط حق … Read more